Bli frivillig hembesökare.

Uppsala

Hembesökare

Har du tid över och vill göra något meningsfullt? Vi söker dig som vill bli frivillig inom Besök och Medföljning. Berika din vardag med att möta äldre medmänniskor.

Vi söker dig som vill bli besökare i hemmet. Du finns som ett medmänskligt stöd och för att stärka personen i egenmakt och bryta isoleringen för en stund. Det kan vara medmänskligt stöd, såsom samtal och aktiviteter som högläsning, promenad, fika tillsammans eller annat.  

Vid besök i hemmet genomför du aktiviteter tillsammans med den behövande.

Syftet med verksamheten är att bidra till att stärka människors sociala relationer och bidrar positivt till en god hälsa och ökat välbefinnande.

 

Uppdragsbeskrivning 

 • Besöka person som önskar detta och utforma aktiviteter enligt önskemål från personen.
 • Som frivillig arbetar du enligt överenskomna tider med personen som besöks.
 • Inte ta på dig uppgifter som faller inom ramen för hemtjänstens yrkesansvar.

 

Du förväntas att:

 • Du arbetar enligt ett med personen överenskommet schema och rutiner.
 • Delta i frivilliggruppens möten/träffar 2 gånger per år.
 • samarbeta med andra frivilliga, bistå frivilligledaren i planering och utveckling av verksamheten.

Övrigt:

 • Delta i introduktion, utbildning och digitala kurser.
 • Ta del av och följa frivilligpolicyn, uppförandekoden och Röda Korsets överenskommelse och tystnadslöfte.

 

Omfattning 

 • Du åtar dig att genomföra ditt uppdrag regelbundet enligt överenskommelse, gärna varje vecka.

Personliga egenskaper:

 • Vara lugn, trygg och lyhörd.
 • Kunna arbeta självständigt.
 • Var empatisk.

 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1634&rmlang=SE