Gillar du att cykla och att träffa nya människor? Vi har uppdraget för dig!

Uppsala

Gillar du att cykla och att träffa människor?

Har du tid över och vill göra något meningsfullt? Vi söker dig som vill bli frivillig inom Besök och medföljning/Cykling utan ålder. Berika din vardag med att möta och cykla med äldre medmänniskor, möjliggöra för att en äldre person får komma ut en stund på en cykeltur. Röda Korset samarbetar här med Cykling utan ålder, en frivilligorganisation som du kan läsa mer om på www.cyklingutanalder.se.

Röda Korset i Uppsala har tillgång till 3 cyklar, 2 med plats för 2 passagerare på ett säte framtill och 1 som tar en rullstol med en person. Den som cyklar har hjälp av batteri så det erfordras inte så mycket kraft för att cykla.

Vi söker dig som vill bli Cykelpilot

Syftet med verksamheten är att bidra till att stärka människors sociala relationer och bidra positivt till en god hälsa och ökat välbefinnande.

Uppdragsbeskrivning

Du förväntas att:

  • Arbeta enligt överenskommet uppdrag och rutiner.
  • Delta i frivilliggruppens planering och träffar
  • Samarbeta med andra frivilliga, bistå frivilligledaren i utveckling av verksamheten.

Övrigt:

  • Delta i introduktion, utbildning och eventuella kurser.
  • Ta del av och följa frivilligpolicyn, uppförandekoden och Röda Korsets överenskommelse och tystnadslöfte.

Omfattning

  • Du åtar dig att genomföra dina överenskomna uppdrag

Personliga egenskaper:

  • Vara lugn, trygg och lyhörd.
  • Kunna arbeta självständigt.
  • Var empatisk.

Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete. Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska. Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde. Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1633&rmlang=SE