Vill du göra skillnad? Bli frivillig Kontaktringare.

Uppsala

Gillar du att prata i telefon?

Bli Kontaktringare.

Har du tid över och vill göra något meningsfullt? Vi söker dig som vill bli frivillig inom Besök och medföljning. Berika din vardag genom samtal med äldre medmänniskor.

Vi söker dig som vill bli en del i kontaktringningen. Du finns som ett medmänskligt stöd och för att stärka personen i egenmakt och bryta isoleringen för en stund - genom att samtala via telefon. Vi ringer till de som önskar medmänskliga samtal från oss.

Du förväntas att:

 

  • Arbeta enligt överenskomna rutiner på ett bestämt schema.
  • Delta i frivilliggruppens planeringsmöten, en och ibland två gånger per termin.
  • Samarbeta med andra frivilliga, bistå frivilligledaren i planering och utveckling av verksamheten.

Övrigt:

  • Delta i introduktion, utbildning och digitala kurser.
  • Ta del av och följa frivilligpolicyn, uppförandekoden och Röda Korsets överenskommelse och tystnadslöfte.

Omfattning: 

  • Du åtar dig att genomföra ditt uppdrag regelbundet. Som frivillig går du på schema ett pass varannan vecka, måndag – fredag. Passet innebär att du ringer ett antal samtal, för närvarande till mellan åtta och tio personer. Passet börjar ca klockan 9.00 och slutar ca klockan 12.00. Samtalen kan vara olika långa, beroende på de hjälpsökandes behov för tillfället.

Personliga egenskaper:

  • Vara lugn, trygg och lyhörd.
  • Kunna arbeta självständigt.
  • Vara empatisk.

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1632&rmlang=SE