Har du tid över och vill hjälpa till? Bli frivillig i vår Second Hand-butik i Märsta

Sigtuna

Vill du bidra till en bättre värld och gillar du second hand? Har du dessutom några timmar över ibland, då får du mer än gärna ansöka om att bli volontär i en av våra fina Röda Kors-butiker! 
    
Vi söker dig som tycker det är kul med människor och kundkontakt - och även sälj, hela vårt överskott går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt. Förutom att ta hand om våra kunder får du vara delaktig i alla andra butikssysslor så som att vara kreativ och hjälpa till med skyltning, ta emot och ta hand om gåvor etc. Du binder inte nödvändigtvis upp dig på bestämda pass, utan schemaläggs i dialog med kretsen. 

Vår butik har för närvarande följande öppettider: 

  • onsdagar 11-17

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas att:  

  • Följa och uppdatera sortimentet i butiken enligt schema 
  • Möta kunder, stå i kassan och ge service 
  • Bidra till att butikens estetiska riktlinjer efterlevs 
  • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
  • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd om du vill öka ditt engagemang vid händelse av kris.  

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • Du schemaläggs tillsammans med fler frivilliga i pass på 3 timmar (11-14 eller 14-17). Hur ofta avgör du själv i dialog med kretsen. 

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

Kontaktpersoner

Yvonne Lindell

Ordförande Märsta rödakorskrets

0736729605

yvonnelindell35@gmail.com


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1574&rmlang=SE