Volontärer till Röda Korsets Språkcafé i Tensta

Stockholm

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig på språkcafé bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Språket är viktigt för att komma in i det svenska samhället. Lika viktigt är att umgås med andra och skapa nya kontakter.

Kort om verksamheten:

Vi söker frivilliga till Röda Korset Spångakrets språkcafé i Tensta. Vi är i Tensta bibliotek varje onsdag kl. 17:00-18:30. Vi välkomnar alla besökare över 18 år oavsett språknivå. 

När vi träffas fikar vi och umgås. Varje tillfälle har ett bestämt tema som vi pratar utifrån, t.ex. maträtter, yrken, känslor. Det viktiga är att vi övar och hjälper varandra att utveckla språket, inte att kunna perfekt grammatik.  

Uppdragsbeskrivning:

Du förväntas: 

  • sprida information om, utveckla och aktivt leda verksamheten tillsammans med andra frivilliga och deltagarna.
  • anpassa grupp och metod efter deltagarnas förutsättningar
  • dela Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar
  • delta i de obligatoriska webbutbildningarna som krävs för uppdraget
  • visa upp ett utdrag från polisens belastningsregister.

Vi söker dig som:

  • har lätt för att arbeta i grupp och är kommunikativ
  • visar empati samt är lugn och trygg i dig själv
  • är pedagogisk.

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska. 

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Clara Demetriades

Samordnare Röda Korset Spångakretsen

070 444 78 72

sprakcafe@spangaredcross.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1526&rmlang=SE