Frivilliga till Röda Korsets läxhjälp i Järva

Stockholm

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att vara frivillig inom läxhjälp bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Idag ställs höga krav på skolgång och utbildning. Där skolans resurser inte räcker ger du extra stöd till både unga och vuxna i skolarbetet. 

Kort om verksamheten:

På vår läxhjälp deltar besökare i olika åldrar från lågstadienivå upp till gymnasie- och högskolenivå samt SFI. Vi hjälper till med alla ämnen och på alla nivåer så det finns säkert någon elev som har en läxa i det ämne du föredrar. 

Verksamheten engagerar ett stort antal frivilliga, inkl. frivilligledare, samt en anställd samordnare. Vi söker nu fler frivilliga till vår läxhjälp på plats i Rinkeby, Husby och Kista samt till vår digitala läxhjälp via Zoom. Du får gärna prova på att vara med några gånger för att se hur vår verksamhet fungerar. Läxhjälpen i Järva bjuder in till läxhjälp på följande tider och platser:

  • Måndagar kl. 17:00-18:45 digitalt på Zoom (för alla åldrar)
  • Måndagar kl. 17:00-19:00 i Husby, Folkets Husby (för alla åldrar)
  • Tisdagar kl. 17:00-19:00 i Rinkeby bibliotek (för åk. 7 och uppåt)
  • Tisdagar kl. 17:00-19:00 i Rinkebyskolan, Gröna Huset (för åk.1-6 och SFI-elever)
  • Torsdagar kl. 17:00-19:00 i Kista bibliotek (för alla åldrar).

Uppdragsbeskrivning:

Du förväntas: 

  • hjälpa de elever du möter med deras läxor i den mån du kan. Du behöver inte vara lärare utan det räcker med att stötta eleven likt en förälder
  • förklara uppgifter och sammanhang och att visa var deltagaren själv kan söka information och fakta
  • dela Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar
  • delta i de obligatoriska webbutbildningarna som krävs för uppdraget
  • lämna ett utdrag ur belastningsregistret eftersom arbetet bland annat riktas mot barn och ungdomar. 

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Clara Demetriades

Samordnare Röda Korset Spångakretsen

070 444 78 72

laxhjalpen@spangaredcross.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1519&rmlang=SE