Vi behöver fler Fixare i Uppsala!

Uppsala

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete och som Fixare bidrar du till att stärka människors sociala relationer och ger en god hälsa och välbefinnande åt äldre. Verksamheten bidrar till att minimera fallskador genom att hjälpa ålders- och sjukpensionärer samt personer med nedsatt funktionalitet med enkla uppdrag i hemmet. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

  • genomföra enklare hantverk i hemmet hos äldre och personer med olika funktionalitet.
  • inte genomföra arbetsuppgifter som kräver behörig fackman.
  • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
  • delta i möten som frivilligledare kallar till.
  • ta del av och följa frivilligpolicyn och Röda Korsets tystnadslöfte.
  • lämna utdrag ur belastningsregister.
  • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Du åtar dig att utföra uppdraget utifrån schema om 3-dagarspass

Är det här du? 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

  • vara social och komunikativ
  • vara händig
  • vara tillgänglig dagtid

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

 

Kontakta verksamheten för frågor

Kontaktpersoner

Uppsala rödakorskrets

fixarna.uppsala@redcross.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1422&rmlang=SE