Träffpunktsledare

Växjö

Som träffpunktsledare planerar och genomför du olika aktiviteter för äldre. De uppdrag som finns är:

 • Mötesplats på 4H-gården
 • Återbruksverksamhet
 • Promenadgrupp
 • Planering och genomförande av utflykter
 • Fikastunder

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • planera och genomföra sociala aktiviteter för äldre
 • möta alla människor förutsättningslöst och med respekt
 • utföra uppdraget kontinuerligt en dag i veckan
 • se när behov av nya frivilliga behövs 
 • rekrytera och introducera nya frivilliga
 • förstå och acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa råd och anvisningar för verksamheten.  
 • delta i träffar för frivilliga och verka för att stämningen i frivilliggruppen är öppen och tillåtande. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • genomföra ditt uppdrag regelbundet enligt överenskommelse
 • delta i introduktion, kurser och regelbundna träffar med frivilliggruppen. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • förmåga att planera, leda och organisera
 • ett coachande förhållningssätt och skapa en trivsam och trygg stämning i verksamhetsgruppen 
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner.  
 • god kommunikativ förmåga  
 • vara van att möta människor med olika erfarenheter och bakgrund och tycker att det är intressant
 • kunna skilja på egna behov och andras
 • förmåga att planera och genomföra olika typer av aktiviteter tillsammans med andra

Därutöver ser vi gärna att du:  

 • har kunskaper om/erfarenheter av olika kulturer, språk, funktionsvariation etc. 
 • är minst 18 år. 

Det är också viktigt att du: 

 • är lugn, trygg, lyhörd och flexibel.  
 • är empatisk och har en positiv livssyn.  
 • kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära.  
 • är öppen för återkoppling och handledning.  
 • tycker om att arbeta i grupp och har lätt för att samarbeta. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

Kontaktpersoner

Marie Liljegren

Verksamhetsutvecklare socialt mot äldre

047021393

vaxjo.besok@redcross.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1335&rmlang=SE