Vi behöver fler Första hjälpare i Uppsala!

Uppsala

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som Första hjälpare är din uppgift att utföra första hjälpen vilket innebär allt ifrån att ta hand om mindre skador till livräddande och livsuppehållande insatser i väntan på ambulans. Du ger även medmänskligt stöd och psykologisk första hjälpen.  

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas:  

 • utföra första hjälpen, vilket innebär allt ifrån mindre skador till livräddande och livsuppehållande insatser i väntan på ambulans.  
 • kunna ge medmänskligt stöd och psykologisk första hjälpen.   
 • att alltid arbeta tillsammans med en eller flera andra frivilliga Första hjälpare under krisinsatser och uppdrag.   
 • delta i en introduktion, utbildningar och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.   
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.   

 

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • i dialog med kretsstyrelse, frivilligledare eller tjänsteperson komma överens om omfattningen av uppdraget så det passar både den tid du kan ge och vad verksamheten behöver.  
 • utföra uppdraget i enlighet med riktlinjer och handbok för Första hjälpen-grupper samt ibland utifrån lokala överenskommelser.  
 • årligen delta i minst två uppdrag.  
 • årligen delta i minst två gruppmöten.  
 • delta i utbildnings- och fortbildningstillfällen. 
 • genomgå årlig kvalitetssäkring/ behörighetsbedömning.  

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • vara minst 18 år. 
 • ha erfarenhet av att möta människor med skilda behov och i olika livssituationer.  
 • ha god samarbetsförmåga och vilja att arbeta tillsammans med andra.  
 • kunna skilja på egna behov och andras.  

Därutöver ser vi gärna att du:  

 • är lugn, trygg och lyhörd  
 • är stresstålig  
 • är intresserad av andra människor och deras situation.  
 • kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära  
 • har förmåga till anpassning och lärande  meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

 

Kontakta verksamheten för frågor

Kontaktpersoner

Uppsala rödakorskrets

uppsalaberedskap@redcross.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1330&rmlang=SE