Ekonom som är intresserad av Second Hand

Karlskrona

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig butiksmedarbetare inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt. På flera platser i landet fungerar också butikerna som mötesplatser där olika verksamheter erbjuds 

Uppdragsbeskrivning 

Röda Korset Karlskronakretsen driver en större Second hand i Lyckeby. Vi har tot ca 50 engagerade volontärer som tillsammans med en anställd en samordnare och en chaufför utför det dagliga arbetet.

Olika bakgrund och kompetens är viktigt för att vi tillsammans framgångsrikt skall kunna driva och utveckla vår Second hand och därmed skapa medel till de många behov som finns både internationellt och lokalt.

Nu behöver vi förstärka gruppen med dig som har intresse för och erfarenhet av att arbeta med ekonomifrågor och som vill engagera dig som volontär i Röda Korset några timmar i veckan.

Du kommer att ingå i styrgruppen för Second hand och ansvara för kontakten med kassören i Karlskronakretsens styrelse. Vi behöver hjälp med att följa upp budget, utveckla ekonomiska rutiner och kassahantering.

En bra förutsättning tror vi är att du har förståelse för hur föreningsarbete fungerar och att du vid behov kan ta rollen som ledare och föra en dialog med övriga volontärer inom området ekonomi.

Välkommen att höra av dig med din intresseanmälan!

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • Ungefär 3–4 timmar per gång men hur ofta avgör du själv. 

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

Kontaktpersoner

Joakim Runnsjö

Ordförande i Röda Korset Karlskronakretsen

070-567 50 99

karlskrona@redcross.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1229&rmlang=SE