Minska ofrivillig ensamhet i Hörby

Hörby

Frivilligt engagemang utgör grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig besökare hos äldre, sjuka eller ofrivilligt ensamma medverkar du till att bryta negativa sociala mönster och ge ny kraft att hantera en svår situation. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • delta regelbundet vid besök hemma hos den behövande eller på äldreboende enligt överenskommelse med frivilligledaren. 
 • erbjuda medmänskligt stöd, såsom samtal och aktiviteter som högläsning, promenad, cafébesök, cykeltur, telefonsamtal, sittgympa eller annat. 
 • förstå och acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa råd och anvisningar för verksamheten.  

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • genomföra ditt uppdrag regelbundet enligt överenskommelse, gärna varje vecka eller var fjortonde dag, dock minst en gång i månaden.  
 • delta i introduktion, kurser och regelbundna träffar med frivilliggruppen. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • vara van att möta människor med olika erfarenheter och bakgrund och tycka att det är intressant.  
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner.  
 • kunna skilja på egna behov och andras.  

Därutöver ser vi gärna att du:  

 • har kunskaper om/erfarenheter av arbete med människor. 
 • är minst 18 år. 

Det är också viktigt att du: 

 • är lugn, trygg, lyhörd och flexibel.  
 • är empatisk och har en positiv livssyn.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

Kontaktpersoner

Anne Andersson

ordförande

073 029 5080

horbyrodakorskrets@gmail.com


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1195&rmlang=SE