Nacka: Frivilliga sökes för välkomnande av nyanlända

Nacka

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete

Nu söker Nackakretsen två personer som genom samverkan med Nacka kommun och eventuellt församling kan välkomna och hjälpa nyanlända till rätta. Vi söker dig som både kan hjälpa till på plats och som också är intresserad av att se över och utveckla kretsens möjlighet att stödja nyanlända och effektivisera insatserna! 

Uppdraget

Det är Nacka kommun som har det främsta ansvaret, men som ett extra stöd stöttar Röda Korset till exempel nyanlända med kläder från våra second hand butiker. Uppdraget innebär därför ett engagemang på plats, eftersom kläder behöver prövas och delas ut. 

Du kommer att samverka med församlingarna i Nacka vilka är mycket aktiva och är en stark kraft och resurs, samt med Nacka kommun. Till ditt stöd kommer du ha Nackakretsens styrelse och det finns även stöd att få från centralt håll inom Röda Korset.

Låter det här som något du är intresserad av?

Du åtar dig att

 

  • löpande engagera dig i uppdraget i den utsträckning du kan
  • delta i en introduktion, utbildningar och webbkurser 
  • ingå överenskommelse med Röda korset

 

Ansök gärna och svara på några enklare frågor

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet. 

Läs mer på: https://www.rodakorset.se/om-oss/grundprinciper/  

Vi förutsätter att du delar Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar.

Har du frågor om uppdraget? 

Kontaktpersoner

Heleena Ruokonen-Johansson

hrj.finnboda@gmail.com


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1183&rmlang=SE