Rekrytering av resurser för lokal krisberedskap Västerås

Västerås

Du behövs!

Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete.
Genom att vara frivillig i Röda Korset är du en del av kretsens lokala krisberedskap.

Vi önskar med denna rekrytering locka dig och få mer information om dig och vad du skulle kunna bidra med i händelse av en kris eller katastrof.

Vi inbjuder inledningsvis till en liten introduktionsträff, som naturligt i dessa tider kommer att vara digital, med tanke på Corona. 
Denna intro kommer att köras 3 gånger och du väljer själv det datum som passar bäst. 
Anmälan till introduktionsmötet gör du via denna annons.

Klicka bara på "Ansök"
Ansökan är inte bindande.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof, oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer. Skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1087&rmlang=SE