Rekrytering av resurser för lokal krisberedskap Västerås

Västerås

Personuppgifter

Födelseår Uppgiften är obligatorisk.Vi kommer att hålla en liten presentation om vårt arbete och bjuder in till 3 olika tillfällen. Välj tillfälle/tillfällen du kan så kommer en inbjudan till ett TEAMS-möte dagarna innan. Fortsätt gärna svara på efterföljande frågor. Svaren kan ni ändra efter presentation eller närhelst ni önskar fram till 1/5..
Har du någon erfarenhet av kris & beredskapsarbete sedan tidigare?

Inom vilket eller vilka områden ser du dig helst verka inom? Fyll i ett svar för varje område, tack.

1 (Passar inte så bra)2345 (Passar mig mycket bra)
Praktiskt arbete
Första hjälpen/sjukvård
Personligt stöd och samtal
Transporter/fordon
Information, data
Ledningsgrupp
Hur känner du för att delta i Röda Korset Västerås krisberedskapsarbete?Tillbaka till annonsen