Tjänst Förvaltning Ansök senast Publicerad Yrkesområde
Grundlärare i fritidshem till Stapelbäddsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-15 2020-10-15 2020-09-29 2020-09-29 Pedagogiskt arbete
Omsorgspedagog till LSS boende - PK1 Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-13 2020-10-13 2020-09-29 2020-09-29 Pedagogiskt arbete
Stödpedagog Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-13 2020-10-13 2020-09-29 2020-09-29 Socialt arbete
Hej sjuksköterska som vill jobba natt i Malmö! Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-11-29 2020-11-29 2020-09-29 2020-09-29 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Sektionschef enheten för överförmyndarärenden Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-10-27 2020-10-27 2020-09-29 2020-09-29 Ledning & Chefer
Bildlärare till Heleneholms gymnasium! Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-10-13 2020-10-13 2020-09-29 2020-09-29 Pedagogiskt arbete
Mellanstadielärare till Hyllievångsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-13 2020-10-13 2020-09-29 2020-09-29 Pedagogiskt arbete
Speciallärare till Hyllevångsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-13 2020-10-13 2020-09-29 2020-09-29 Pedagogiskt arbete
Sektionschef till barnboende enligt LSS Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-29 2020-09-29 Ledning & Chefer
Grundskollärare till SU autism till Lorensborgsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-28 2020-09-28 Pedagogiskt arbete
Grundlärare i fritidshem till Lorensborgsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-28 2020-09-28 Pedagogiskt arbete
Projekteringsledare inom mark och anläggning Fastighets- och gatukontoret 2020-10-15 2020-10-15 2020-09-28 2020-09-28 Tekniskt-, naturvetenskapligt arbete & ingenjörer
Sektionschefer till byggprojektenheten Serviceförvaltningen 2020-11-02 2020-11-02 2020-09-28 2020-09-28 Administration
Administratör med intresse för fastighetsjuridik Fastighets- och gatukontoret 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-28 2020-09-28 Administration
Komvux Malmö söker lärare i Svenska som andraspråk! Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-28 2020-09-28 Pedagogiskt arbete
Kock/kokerska sökes till Visans förskola Förskoleförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-28 2020-09-28 Restaurang & Storkök
Skolsköterska till Malmö Restaurangskola (60%) Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-10-18 2020-10-18 2020-09-25 2020-09-25 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Lokalvårdare till Malmö stads gymnasieskolor Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-10-04 2020-10-04 2020-09-25 2020-09-25 Fastighet & Lokalvård
Hemsjukvården söker sjuksköterskor Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-09-30 2020-09-30 2020-09-25 2020-09-25 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Hemsjukvården söker sjuksköterskor till kvällen Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-09-30 2020-09-30 2020-09-25 2020-09-25 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Vikarierande Assistent sökes till Hemsjukvården Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-10-04 2020-10-04 2020-09-25 2020-09-25 Administration
Specialpedagog åk 4-6 till Dammfriskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-25 2020-09-25 Pedagogiskt arbete
Stödpedagog till Bäckahästgatan Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-16 2020-10-16 2020-09-25 2020-09-25 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Grundlärare i fritidshem till Annebergsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-08 2020-10-08 2020-09-25 2020-09-25 Pedagogiskt arbete
Specialpedagog till Annebergsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-08 2020-10-08 2020-09-25 2020-09-25 Pedagogiskt arbete
Sjuksköterska till Kommunens rehabiliteringsavdelning Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-25 2020-09-25 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Två grundlärare i fritidshem åk 1-3 till Dammfriskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-25 2020-09-25 Pedagogiskt arbete
Lärare i svenska och historia till S:t Petri skola Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-25 2020-09-25 Pedagogiskt arbete
Förste förskollärare sökes till Dekanen, Björnen och Lekattens förskolor Förskoleförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-25 2020-09-25 Pedagogiskt arbete
Lärare sv/sva åk F-3 till Dammfriskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-25 2020-09-25 Pedagogiskt arbete
Socialpsykiatrin söker vårdutbildade medarbetare Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-25 2020-09-25 Socialt arbete
Förste förskollärare sökes till Oxie Förskoleförvaltningen 2020-10-25 2020-10-25 2020-09-25 2020-09-25 Pedagogiskt arbete
Bilmekaniker tung verkstad Serviceförvaltningen 2020-10-18 2020-10-18 2020-09-25 2020-09-25 Drift, Underhåll & Transport
Handläggare till enheten för överförmyndarärenden Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-10-08 2020-10-08 2020-09-25 2020-09-25 Analys, Utredning & Offentlig förvaltning
Undersköterskor till Oxie hemtjänstgrupp Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-10-09 2020-10-09 2020-09-25 2020-09-25 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Sjuksköterska till Lundavägens korttidsboende Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-11-01 2020-11-01 2020-09-24 2020-09-24 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Nu söker vi en idrottsplatsvaktmästare till området Västra! Fritidsförvaltningen 2020-10-07 2020-10-07 2020-09-24 2020-09-24 Drift, Underhåll & Transport
Lärarassistent till Tygelsjöskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-07 2020-10-07 2020-09-24 2020-09-24 Pedagogiskt arbete
Speciallärare/specialpedagog åk 1-3 till Örtagårdsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-07 2020-10-07 2020-09-24 2020-09-24 Pedagogiskt arbete
Vikarierande sektionschef till ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-10-08 2020-10-08 2020-09-24 2020-09-24 Ledning & Chefer
Stödpedagog till LSS-boende, Svennedalsvägen 194 Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-08 2020-10-08 2020-09-24 2020-09-24 Pedagogiskt arbete
Stödassistent Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-08 2020-10-08 2020-09-24 2020-09-24 Socialt arbete
Lärare ma/no åk 7-9 till Johannesskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-08 2020-10-08 2020-09-24 2020-09-24 Pedagogiskt arbete
Speciallärare/specialpedagog mellan- och högstadiet till Örtagårdsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-06 2020-10-06 2020-09-23 2020-09-23 Pedagogiskt arbete
Barnskötare sökes till Spinneriets förskola Förskoleförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-23 2020-09-23 Pedagogiskt arbete
Sektionschef till Exploateringsenheten Fastighets- och gatukontoret 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-23 2020-09-23 Tekniskt-, naturvetenskapligt arbete & ingenjörer
Nu söker vi en sektionschef till en nyinrättad roll på Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen 2020-10-13 2020-10-13 2020-09-23 2020-09-23 Fastighet & Lokalvård
Socialsekreterare Boendeutredning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-10-06 2020-10-06 2020-09-23 2020-09-23 Socialt arbete
Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-10-07 2020-10-07 2020-09-23 2020-09-23 Socialt arbete
Lärare so/en åk 7-9 till Johannesskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-07 2020-10-07 2020-09-23 2020-09-23 Pedagogiskt arbete
Elevassistent till Västra skolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-07 2020-10-07 2020-09-23 2020-09-23 Pedagogiskt arbete
Socialrådgivare till enheten för förebyggande och tidigt stöd Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-10-06 2020-10-06 2020-09-23 2020-09-23 Socialt arbete
Vaktmästare med IT kompetens till Västra skolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-07 2020-10-07 2020-09-23 2020-09-23 Fastighet & Lokalvård
Biträdande rektor till Österportskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-07 2020-10-07 2020-09-23 2020-09-23 Ledning & Chefer
Förskollärare sökes till språkavdelningen på Klövervallens förskola Förskoleförvaltningen 2020-10-18 2020-10-18 2020-09-23 2020-09-23 Pedagogiskt arbete
Grundlärare i fritidshem med inriktning musik till Stapelbäddsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-09 2020-10-09 2020-09-22 2020-09-22 Pedagogiskt arbete
Lärare sv/en åk 7-9 till Johannesskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-06 2020-10-06 2020-09-22 2020-09-22 Pedagogiskt arbete
Hylliehemmet söker två undersköterskor Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-10-06 2020-10-06 2020-09-22 2020-09-22 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Fysioterapeut till Daglig verksamhet enligt LSS Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-07 2020-10-07 2020-09-22 2020-09-22 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Förskollärare sökes till Lindängehus förskola Förskoleförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-22 2020-09-22 Pedagogiskt arbete
Grundskollärare svenska/tyska åk 7-9 till Hermodsdalsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-06 2020-10-06 2020-09-22 2020-09-22 Pedagogiskt arbete
Lärare till särskild undervisningsgrupp åk 4-6 till Dammfriskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-06 2020-10-06 2020-09-22 2020-09-22 Pedagogiskt arbete
Leg. sjuksköterska till kvällspatrullen Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-02 2020-10-02 2020-09-22 2020-09-22 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Resurssjuksköterska Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-02 2020-10-02 2020-09-22 2020-09-22 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Lärare åk F-3 till Holmaskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-06 2020-10-06 2020-09-22 2020-09-22 Pedagogiskt arbete
Förskollärare sökes till Hammarhajens förskola Förskoleförvaltningen 2020-10-04 2020-10-04 2020-09-22 2020-09-22 Pedagogiskt arbete
Förskollärare sökes till Stångbönans förskola Förskoleförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-22 2020-09-22 Pedagogiskt arbete
Lärare i Sv/SvA mot åk. 7-9 till Stenkulaskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-05 2020-10-05 2020-09-22 2020-09-22 Pedagogiskt arbete
Omsorgspedagog till Café Rönnen Daglig verksamhet Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-06 2020-10-06 2020-09-22 2020-09-22 Socialt arbete
Grundskollärare för åk.4-6 till Mellanhedsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-12 2020-10-12 2020-09-21 2020-09-21 Pedagogiskt arbete
Assistent till administrativ verksamhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-10-06 2020-10-06 2020-09-21 2020-09-21 Administration
Arbetsmarknadssekreterare inom Enheten för Arbete och Studier Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-10-06 2020-10-06 2020-09-21 2020-09-21 Socialt arbete
Vi söker nya medarbetare till våra LSS-verksamheter Funktionsstödsförvaltningen 2020-12-31 2020-12-31 2020-09-20 2020-09-20 Socialt arbete
Lärare åk 6-9 franska och något annat ämne till Videdalsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-04 2020-10-04 2020-09-18 2020-09-18 Pedagogiskt arbete
Vi söker vikarierande lärare idrott åk 3-6 till Fridhemsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-10-04 2020-10-04 2020-09-18 2020-09-18 Pedagogiskt arbete
Kock/kokerska sökes till Diamantens förskola Förskoleförvaltningen 2020-10-04 2020-10-04 2020-09-18 2020-09-18 Restaurang & Storkök
Lärare Ma/No till Österportskolan Grundskoleförvaltningen 2020-09-30 2020-09-30 2020-09-17 2020-09-17 Pedagogiskt arbete
Stödpedagog Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-01 2020-10-01 2020-09-17 2020-09-17 Socialt arbete
Förskollärare sökes till Tärnan och Älggårdens förskola Förskoleförvaltningen 2020-10-04 2020-10-04 2020-09-17 2020-09-17 Pedagogiskt arbete
Förskollärare till Skolan på Ön Grundskoleförvaltningen 2020-10-01 2020-10-01 2020-09-17 2020-09-17 Pedagogiskt arbete
HR-administratör med kompetens inom personalekonomi Serviceförvaltningen 2020-10-01 2020-10-01 2020-09-17 2020-09-17 HR
Förskollärare sökes till Östra Fäladens förskola Förskoleförvaltningen 2020-10-04 2020-10-04 2020-09-17 2020-09-17 Pedagogiskt arbete
Grundskollärare textilslöjd till Bulltoftaskolan Grundskoleförvaltningen 2020-09-30 2020-09-30 2020-09-16 2020-09-16 Pedagogiskt arbete
Biträdande rektor till Rönnenskolan Grundskoleförvaltningen 2020-09-30 2020-09-30 2020-09-16 2020-09-16 Ledning & Chefer
Undersköterskor resursteam Soltofta Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-09-30 2020-09-30 2020-09-16 2020-09-16 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Nyfiken på ledarskap i HVO? Vi söker Sektionschef med förlängd introduktion till Särskilt boende Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-10-04 2020-10-04 2020-09-16 2020-09-16 Ledning & Chefer
Vi söker en kock till kostenheten Mathildenborg! Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-09-30 2020-09-30 2020-09-16 2020-09-16 Restaurang & Storkök
Undersköterska med konsultativt silviasysteruppdrag Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-10-04 2020-10-04 2020-09-15 2020-09-15 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Miljöinspektör Miljöförvaltningen 2020-10-04 2020-10-04 2020-09-15 2020-09-15 Tekniskt-, naturvetenskapligt arbete & ingenjörer
Lärare åk 6-9 franska/engelska med fokus på franska till Lindängeskolan Grundskoleförvaltningen 2020-09-30 2020-09-30 2020-09-15 2020-09-15 Pedagogiskt arbete
Förskollärare sökes till Elinelundsområdet Förskoleförvaltningen 2020-10-11 2020-10-11 2020-09-15 2020-09-15 Pedagogiskt arbete
Legitimerad arbetsterapeut till rehabgruppen Fenix! Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-10-04 2020-10-04 2020-09-14 2020-09-14 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Resurssjuksköterska på kvällen till särskilt boende Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-10-14 2020-10-14 2020-09-14 2020-09-14 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Yrkeslärare till Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, Komvux Malmö Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-09-30 2020-09-30 2020-09-11 2020-09-11 Pedagogiskt arbete
Tillsynsarkivarie sökes för tillsvidareanställning! Kulturförvaltningen 2020-10-01 2020-10-01 2020-09-10 2020-09-10 Analys, Utredning & Offentlig förvaltning
Sjuksköterska till särskilt boende Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-12-31 2020-12-31 2020-09-09 2020-09-09 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Stödpedagog Västra Kattarpsvägen Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-03 2020-10-03 2020-09-09 2020-09-09 Socialt arbete
Undersköterska kväll till Augustenborgs hemtjänstgrupp Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-10-04 2020-10-04 2020-09-08 2020-09-08 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Pedagog sökes till Almgården, Fölet och Stockrosens förskolor Förskoleförvaltningen 2020-10-04 2020-10-04 2020-09-08 2020-09-08 Pedagogiskt arbete
Förskollärare sökes till Almgården, Fölet och Stockrosens förskolor Förskoleförvaltningen 2020-10-04 2020-10-04 2020-09-08 2020-09-08 Pedagogiskt arbete
Behandlingsassistent, timavlönad Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-05 2020-10-05 2020-09-07 2020-09-07 Socialt arbete
1:e socialsekreterare till enhet Boende Vuxen Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-09-30 2020-09-30 2020-09-02 2020-09-02 Socialt arbete
Välkommen att jobba som personlig assistent! Funktionsstödsförvaltningen 2020-12-31 2020-12-31 2020-09-01 2020-09-01 Socialt arbete
Vi söker Sjuksköterskor till BUMS Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-11-30 2020-11-30 2020-09-01 2020-09-01 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Förstelärare till Bulltofta Ro Grundskoleförvaltningen 2020-10-06 2020-10-06 2020-08-28 2020-08-28 Pedagogiskt arbete
Praktik, examensarbete eller spontanansökan på miljöförvaltningen Miljöförvaltningen 2021-02-24 2021-02-24 2020-08-25 2020-08-25 Tekniskt-, naturvetenskapligt arbete & ingenjörer
Leg. sjuksköterska inom boende PK 1 och 2 Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-16 2020-10-16 2020-08-20 2020-08-20 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Leg. sjuksköterska psykiatri, eget boende Funktionsstödsförvaltningen 2020-10-16 2020-10-16 2020-08-13 2020-08-13 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Seniora lärare till Malmö stads grundskolor Grundskoleförvaltningen 2020-11-30 2020-11-30 2020-08-01 2020-08-01 Pedagogiskt arbete
Praktik, examensarbete eller spontanansökan till Malmö stadsbyggnadskontor Stadsbyggnadskontoret 2020-12-31 2020-12-31 2020-07-01 2020-07-01 Studerande
Praktik, examensarbete eller spontanansökan till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-12-31 2020-12-31 2020-06-29 2020-06-29 Övrigt