Tjänst Förvaltning Ansök senast Publicerad Yrkesområde
Sektionschef till nystartad hemmabaserad familjebehandling och familjestödsverksamheten Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-08-16 2020-08-16 2020-08-04 2020-08-04 Ledning & Chefer
Socialsekreterare för barn placerade i familjehem (barnsekreterare) Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-08-16 2020-08-16 2020-08-04 2020-08-04 Socialt arbete
Specialpedagog till Lindängeskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-17 2020-08-17 2020-08-04 2020-08-04 Pedagogiskt arbete
Socialsekreterare Boendeutredning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-08-16 2020-08-16 2020-08-03 2020-08-03 Socialt arbete
Förstelärare MA/NO till Fågelbacksskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-17 2020-08-17 2020-08-03 2020-08-03 Pedagogiskt arbete
Två grundlärare fritidshem till Bäckagårdsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-17 2020-08-17 2020-08-03 2020-08-03 Pedagogiskt arbete
Boendedministratörer till Bokningscentralen Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-08-21 2020-08-21 2020-08-03 2020-08-03 Administration
Socialsekreterare inom stöd och råd till Umgåsen Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-08-17 2020-08-17 2020-08-03 2020-08-03 Socialt arbete
Sektionschef Skolrestauranger Serviceförvaltningen 2020-08-23 2020-08-23 2020-08-03 2020-08-03 Ledning & Chefer
Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-08-20 2020-08-20 2020-08-03 2020-08-03 Socialt arbete
Omsorgspedagog till Daglig verksamhet enligt LSS Funktionsstödsförvaltningen 2020-08-16 2020-08-16 2020-08-03 2020-08-03 Pedagogiskt arbete
Förskollärare sökes till Bryggans förskola i Västra hamnen Förskoleförvaltningen 2020-08-23 2020-08-23 2020-08-02 2020-08-02 Pedagogiskt arbete
Seniora lärare till Malmö stads grundskolor Grundskoleförvaltningen 2020-11-30 2020-11-30 2020-08-01 2020-08-01 Pedagogiskt arbete
Du lärarstudent som vill arbeta extra! Grundskoleförvaltningen 2020-08-31 2020-08-31 2020-08-01 2020-08-01 Pedagogiskt arbete
Vikarier sökes till Malmö stads grundskolor Grundskoleförvaltningen 2020-08-31 2020-08-31 2020-08-01 2020-08-01 Pedagogiskt arbete
Skoladministratör 50% till Bäckagårdsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-13 2020-08-13 2020-07-31 2020-07-31 Administration
Lärare åk 2 till Bergaskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-13 2020-08-13 2020-07-31 2020-07-31 Pedagogiskt arbete
Planeringssekreterare sökes till Fysisk miljö på Förskoleförvaltningen Förskoleförvaltningen 2020-08-23 2020-08-23 2020-07-31 2020-07-31 Analys, Utredning & Offentlig förvaltning
Familjebehandlare till Behandlingsgruppen, Öppenvården - Barn och Familj Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-08-23 2020-08-23 2020-07-31 2020-07-31 Socialt arbete
Förskollärare sökes till Balders förskola Förskoleförvaltningen 2020-08-20 2020-08-20 2020-07-31 2020-07-31 Pedagogiskt arbete
Stödpedagog sökes till Östergårdsgatans LSS boende Funktionsstödsförvaltningen 2020-08-07 2020-08-07 2020-07-30 2020-07-30 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Grundlärare i fritidshem till Fridhemsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-12 2020-08-12 2020-07-30 2020-07-30 Pedagogiskt arbete
Lärare i spanska åk 7-9 till Söderkullaskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-12 2020-08-12 2020-07-30 2020-07-30 Pedagogiskt arbete
Arbetsledare Lokalvård och Fastighetsskötsel Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-08-20 2020-08-20 2020-07-30 2020-07-30 Fastighet & Lokalvård
Arbetsledare till café Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-08-20 2020-08-20 2020-07-30 2020-07-30 Fastighet & Lokalvård
Två undersköterskor till Tygelsjögården Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-08-12 2020-08-12 2020-07-29 2020-07-29 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Vi söker en undersköterska till Rönnbärets särskilda boende! Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-08-12 2020-08-12 2020-07-29 2020-07-29 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Musiklärare å 1-6 till Nydalaskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-11 2020-08-11 2020-07-29 2020-07-29 Pedagogiskt arbete
Antagningshandläggare till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-08-12 2020-08-12 2020-07-29 2020-07-29 Administration
Leg. sjuksköterska personlig assistans Funktionsstödsförvaltningen 2020-08-21 2020-08-21 2020-07-27 2020-07-27 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Lärare i engelska åk 7-9 till Värner Rydénskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-09 2020-08-09 2020-07-27 2020-07-27 Pedagogiskt arbete
Samordnare till behandlingsavdelning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-08-10 2020-08-10 2020-07-27 2020-07-27 Socialt arbete
Leg. sjuksköterska Funktionsstödsförvaltningen 2020-08-28 2020-08-28 2020-07-27 2020-07-27 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Leg. sjuksköterska pool Funktionsstödsförvaltningen 2020-08-28 2020-08-28 2020-07-27 2020-07-27 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Leg. sjuksköterska till kvällspatrullen Funktionsstödsförvaltningen 2020-08-28 2020-08-28 2020-07-27 2020-07-27 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Förskollärare i förskoleklass till Elinelundsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-09 2020-08-09 2020-07-27 2020-07-27 Pedagogiskt arbete
Biträdande rektor med ansvar för fritidshem till Örtagårdsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-17 2020-08-17 2020-07-27 2020-07-27 Ledning & Chefer
Samordnare till utredningsavdelning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-08-10 2020-08-10 2020-07-27 2020-07-27 Socialt arbete
Är du den speciallärare/specialpedagog vi söker? Grundskoleförvaltningen 2020-08-09 2020-08-09 2020-07-27 2020-07-27 Pedagogiskt arbete
Är du den speciallärare/specialpedagog vi söker? Grundskoleförvaltningen 2020-08-09 2020-08-09 2020-07-27 2020-07-27 Pedagogiskt arbete
Vi söker en junior jurist med fokus på fastighetsrätt! Fastighets- och gatukontoret 2020-08-09 2020-08-09 2020-07-27 2020-07-27 Ekonomi & Juridik
Vi söker en erfaren ingenjör med fokus på offentlig belysning! Fastighets- och gatukontoret 2020-08-16 2020-08-16 2020-07-27 2020-07-27 Tekniskt-, naturvetenskapligt arbete & ingenjörer
Erfaren bro- och konstruktionsingenjör Fastighets- och gatukontoret 2020-08-16 2020-08-16 2020-07-27 2020-07-27 Tekniskt-, naturvetenskapligt arbete & ingenjörer
Pedagog sökes till Diamantens och Linbärets förskolor Förskoleförvaltningen 2020-08-09 2020-08-09 2020-07-27 2020-07-27 Pedagogiskt arbete
Linbärets förskola söker efter ny förskollärarkollega Förskoleförvaltningen 2020-08-16 2020-08-16 2020-07-27 2020-07-27 Pedagogiskt arbete
Familjebehandlare till Öppenvården, enhet Barn och familj Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-08-16 2020-08-16 2020-07-27 2020-07-27 Socialt arbete
Specialpedagog F-5 till Bäckagårdsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-17 2020-08-17 2020-07-27 2020-07-27 Pedagogiskt arbete
Arbetsmarknadssekreterare inom Enheten för Arbete och Studier Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-08-09 2020-08-09 2020-07-26 2020-07-26 Socialt arbete
Biståndshandläggare med utökat uppdrag sökes till avdelningen myndighet Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-08-07 2020-08-07 2020-07-24 2020-07-24 Socialt arbete
Speciallärare/lärare för elever med särskilt stöd till Augustenborgsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-10 2020-08-10 2020-07-24 2020-07-24 Pedagogiskt arbete
Speciallärare/lärare för elever med särskilt stöd till Augustenborgsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-10 2020-08-10 2020-07-24 2020-07-24 Pedagogiskt arbete
Skolsköterska till Värner Rydénskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-06 2020-08-06 2020-07-24 2020-07-24 Pedagogiskt arbete
Specialpedagoger åk F-5 och åk 6-9 till Värner Rydénskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-06 2020-08-06 2020-07-24 2020-07-24 Pedagogiskt arbete
Projektledare till underhållsprojekt Serviceförvaltningen 2020-08-16 2020-08-16 2020-07-24 2020-07-24 Bygg & Anläggning
Sektionschef Daglig verksamhet enligt LSS Funktionsstödsförvaltningen 2020-08-16 2020-08-16 2020-07-24 2020-07-24 Ledning & Chefer
Modersmålslärare i finska och samiska Grundskoleförvaltningen 2020-08-07 2020-08-07 2020-07-24 2020-07-24 Pedagogiskt arbete
Lärare till gymnasiesärskolans nationella program för administration, handel och varuhantering Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-08-12 2020-08-12 2020-07-22 2020-07-22 Pedagogiskt arbete
Förstelärare Ma till Malmö Idrottsgrundskola Grundskoleförvaltningen 2020-08-05 2020-08-05 2020-07-22 2020-07-22 Pedagogiskt arbete
HR-konsult till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-08-11 2020-08-11 2020-07-21 2020-07-21 HR
Förskollärare sökes till Lorensborgs förskola Förskoleförvaltningen 2020-08-09 2020-08-09 2020-07-21 2020-07-21 Pedagogiskt arbete
Stödpedagog/stödassistent framförallt till LSS-boende Funktionsstödsförvaltningen 2020-09-19 2020-09-19 2020-07-20 2020-07-20 Socialt arbete
Förste socialsekreterare, Ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-08-07 2020-08-07 2020-07-20 2020-07-20 Socialt arbete
Specialpedagog till förstärkt program på Malmö latinskola Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-08-04 2020-08-04 2020-07-20 2020-07-20 Pedagogiskt arbete
Stödpedagog Funktionsstödsförvaltningen 2020-08-09 2020-08-09 2020-07-20 2020-07-20 Socialt arbete
Stödassistent Funktionsstödsförvaltningen 2020-08-09 2020-08-09 2020-07-20 2020-07-20 Socialt arbete
Enhetschef till Avdelningen Hälsa och Förebyggande Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-08-09 2020-08-09 2020-07-17 2020-07-17 Ledning & Chefer
Skolkurator till Munkhätteskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-04 2020-08-04 2020-07-16 2020-07-16 Pedagogiskt arbete
Enhetschef till miljöförvaltningen Miljöförvaltningen 2020-08-16 2020-08-16 2020-07-15 2020-07-15 Ledning & Chefer
IT-pedagog till Bäckagårdsskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-05 2020-08-05 2020-07-15 2020-07-15 Pedagogiskt arbete
Upphandlare, IT Stadskontoret 2020-08-16 2020-08-16 2020-07-13 2020-07-13 Ekonomi & Juridik
Arbetsterapeut till Arbetsmarknadsavdelningen Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-08-16 2020-08-16 2020-07-13 2020-07-13 Socialt arbete
Receptionist till grundskoleförvaltningen Grundskoleförvaltningen 2020-08-09 2020-08-09 2020-07-13 2020-07-13 Administration
2 enhetschefer till strategiska avdelningen Funktionsstödsförvaltningen 2020-08-09 2020-08-09 2020-07-10 2020-07-10 Ledning & Chefer
Ekonom sökes till spännande tjänst på Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen 2020-08-08 2020-08-08 2020-07-07 2020-07-07 Ekonomi & Juridik
Förstelärare till Söderkullaskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-06 2020-08-06 2020-07-06 2020-07-06 Pedagogiskt arbete
Anläggningsarbetare Serviceförvaltningen 2020-08-09 2020-08-09 2020-07-06 2020-07-06 Bygg & Anläggning
Arbetsledare underhållsgruppen Serviceförvaltningen 2020-08-09 2020-08-09 2020-07-06 2020-07-06 Bygg & Anläggning
HR-konsult med specialistområde arbetsrätt och lönebildning Grundskoleförvaltningen 2020-08-19 2020-08-19 2020-07-01 2020-07-01 HR
Praktik, examensarbete eller spontanansökan till Malmö stadsbyggnadskontor Stadsbyggnadskontoret 2020-12-31 2020-12-31 2020-07-01 2020-07-01 Studerande
Praktik, examensarbete eller spontanansökan till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-12-31 2020-12-31 2020-06-29 2020-06-29 Pedagogiskt arbete
Skolsköterska till Nydalaskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-06 2020-08-06 2020-06-29 2020-06-29 Pedagogiskt arbete
Speciallärare F-3 till Söderkullaskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-08 2020-08-08 2020-06-26 2020-06-26 Pedagogiskt arbete
Ekonomiassistent till gymnasie- och utbildningsförvaltningen Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-08-17 2020-08-17 2020-06-25 2020-06-25 Ekonomi & Juridik
Grundlärare i fritidshem till Karl Johansskolan Grundskoleförvaltningen 2020-08-05 2020-08-05 2020-06-25 2020-06-25 Pedagogiskt arbete
Fysioterapeut till rehabsektionen i funktionsstödsförvaltningen Funktionsstödsförvaltningen 2020-08-31 2020-08-31 2020-06-18 2020-06-18 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Controller med fokus på inköpsprocess och granskning av utbetalningar Funktionsstödsförvaltningen 2020-08-09 2020-08-09 2020-06-18 2020-06-18 Ekonomi & Juridik
Hemsjukvården söker sjuksköterskor till kvällen Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-08-31 2020-08-31 2020-06-16 2020-06-16 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Hemsjukvården söker sjuksköterskor Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-08-31 2020-08-31 2020-06-16 2020-06-16 Hälsa, Omvårdnad & Rehabilitering
Stödassistenter och stödpedagoger till helgläger enl. LSS Funktionsstödsförvaltningen 2020-08-07 2020-08-07 2020-05-26 2020-05-26 Socialt arbete
Programarkitekt Stadsbyggnadskontoret 2020-08-09 2020-08-09 2020-05-20 2020-05-20 Tekniskt-, naturvetenskapligt arbete & ingenjörer
Välkommen att jobba som personlig assistent! Funktionsstödsförvaltningen 2020-08-23 2020-08-23 2020-03-01 2020-03-01 Socialt arbete