Undersköterskor till ett nytt seniorboende i Gröndals hemtjänst!

Du kan hämta information från din Linkedin-profil och anpassa den i din ansökan.

PersonuppgifterCV dokument

I ditt CV vill vi att du beskriver: tidigare arbeten, tidsperiod, arbetsuppgifter. Även relevanta erfarenheter och utbildningar. *

Filnamn max 100 tecken och tillåtna filformat är: .doc .docx .pdf .jpg .gif

Vi uppmanar dig att ha ett uppdaterat och uppladdat CV samt att du besvarar urvalsfrågorna noggrant då vi baserar vårt första urval på detta.

Är du utbildad undersköterska med godkända betyg?*

Betyg Uppgiften är obligatorisk.

Vänligen bifoga dina undersköterskebetyg (ej enbart diplom)

Filnamn max 100 tecken och tillåtna filformat är: .doc .docx .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 3

Har du erfarenhet av arbete inom hemtjänsten?*
Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom vård och omsorg?*
Har du körkort för manuellt växlad bil?*
Kan du cykla?*
Kan du finska?*

Undersköterska är en skyddad yrkestitel fr.o.m. 1 juli 2023, det betyder att det kommer behövas ett bevis från Socialstyrelsen för att ha rätt att använda sig av titeln undersköterska inom vård och omsorg. Här kan du läsa mera: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/

Har du ansökt om bevis om skyddad arbetstitel från Socialstyrelsen?*

Om du fått intyget, vänligen ladda upp

Filnamn max 100 tecken och tillåtna filformat är: .doc .docx .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 3

Är du idag tillsvidare anställd som undersköterska?*