Tjänst Yrkesområde
Behandlingspedagog till Beroendegruppen Socialt arbete
Socionom till Familjecentralen Socialt arbete
Fritidspedagog/Lärare i Fritidshem Pedagogiskt arbete
Omsorgsassistent 100% till Galaxen Socialt arbete
Förskollärare till Familjecentralen Pedagogiskt arbete
Omsorgsassistent/Undersköterska till hemtjänsten Vimmerby öster Hälso- och sjukvård
Lärare i åk 1-3 Storebro skola Pedagogiskt arbete
Speciallärare till Astrid Lindgrens skola F-6 Pedagogiskt arbete
Resurslärare Pedagogiskt arbete
Förskollärare till Mosippans förskola Gullringen Pedagogiskt arbete
Ungdomsambassadörer till Vimmerby kommun Socialt arbete
Drifttekniker till VA-avdelningen - Vimmerby Energi och Miljö AB Installation, drift, underhåll
Elevassistent/ resurs i klass Vimarskolan Pedagogiskt arbete
Socialsekreterare Enheten för Vuxna Socialt arbete
Driftarbetare till Driftenheten Naturbruk
Timvikarier till kostenheten Vimmerby Kommun Hotell, Restaurang, Storhushåll
Grundskollärare Astrid Lindgrens skola 7-9 spanska, engelska och svenska Pedagogiskt arbete
Socialsekreterare till enheten för försörjningsstöd Socialt arbete
Semestervikarier - Omsorgspersonal verksamhetsområde Stöd o omsorg LSS Hälso- och sjukvård
Semestervikarier - Omsorgspersonal inom verksamhetsområde Äldreomsorg Hälso- och sjukvård
Trafikingenjör / handläggare till Gatukontoret - Vimmerby kommun Tekniskt arbete
Tuna skola söker resurspedagog i skola och fritidshem Pedagogiskt arbete
Omsorgsassistent till hemtjänst söder Hälso- och sjukvård
Fritidspedagog / resurspedagog till Frödinge skola Pedagogiskt arbete
Omsorgsassistent/ Undersköterska till Granen Hemtjänst Hälso- och sjukvård
Förskollärare till Rumskulla Förskola Pedagogiskt arbete
Förskollärare till Snövits förskola Pedagogiskt arbete
Resurs till Snövits förskola Socialt arbete
Gymnasielärare i restaurangämnen Vimmerby gymnasium Pedagogiskt arbete
Omsorgsassistenter till hemtjänst Södra Vi Hälso- och sjukvård
Familjebehandlare till Familjeteamet Socialt arbete
Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog Frödinge skola Pedagogiskt arbete
Spontanansökan: Timavlönad inom socialförvaltningen Socialt arbete
Spontanansökan: Timavlönad inom Barn-och utbildningsförvaltningen Socialt arbete