Tjänst Yrkesområde
Speciallärare vid Astrid Lindgrens skola 7-9 Pedagogiskt arbete
Förskollärare till förskoleklass Vimarskolan Pedagogiskt arbete
VA-Ingenjör/Projektledare till Vimmerby Energi och Miljö AB Tekniskt arbete
Barnskötare till Mosippans förskola Socialt arbete
Timvikarier, Vimarskolan F-6 Pedagogiskt arbete
Barnskötare till Lilla Lundens förskola Pedagogiskt arbete
Projektledare "Litterär Hub" till Vimmerby Bibliotek Kultur, Media, Design
Kommunvägledare till Vimmerby kommuns Kontaktcenter Administration, ekonomi, juridik
Samhällsbyggnadschef till Vimmerby kommun Administration, ekonomi, juridik
Resurslärare till grundsärskolan och ev. fritidshem Pedagogiskt arbete
Semestervikarier 2023 inom Stöd o omsorg LSS Hälso- och sjukvård
Semestervikarier 2023 inom Äldreomsorgen Hälso- och sjukvård
Omsorgsassistent Vimmerby stad Väster Hälso- och sjukvård
Enhetschef socialpsykiatri Socialt arbete
Lärare i fritidshem Storebro skola Pedagogiskt arbete
Lärare till Storebro skola Pedagogiskt arbete
Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog till Vimarskolan Pedagogiskt arbete
Timvikarier till kostenheten Vimmerby Kommun Hotell, Restaurang, Storhushåll
Jobba som timvikarie inom Äldreomsorg, Stöd och omsorg LSS och Socialpsykiatrin Socialt arbete
Jobba som timvikarie inom förskola och skola Socialt arbete