Tjänst Yrkesområde
Resurspedagog till grundsärskolan och ev. fritidshem Pedagogiskt arbete
Grundskollärare åk 1-3, Vimarskolan Pedagogiskt arbete
Förskollärare till förskoleklass Vimarskolan Pedagogiskt arbete
Ekonom och upphandlingssamordnare till Fastighetskontoret - Vimmerby kommun Administration, ekonomi, juridik
Verkstadsmekaniker / Driftarbetare till Gatukontoret Naturbruk
Socialsekreterare till enheten för Barn- och familj/utredning Socialt arbete
Grundskollärare i franska vid Astrid Lindgrens skola 7-9 Pedagogiskt arbete
INTERNANNONS - Undersköterska till Vimarhaga natt Hälso- och sjukvård
Ungdomsambassadörer till Vimmerby kommun Socialt arbete
Spontanansökan: Timavlönad inom socialförvaltningen Socialt arbete
Spontanansökan: Timavlönad inom Barn-och utbildningsförvaltningen Socialt arbete