Tjänst Yrkesområde
Rehabassistent till Rehabenheten Hälso- och sjukvård
Resurslärare till grundsärskola och fritidshem, Vimarskolan Pedagogiskt arbete
Resurs till Rumskulla förskola Pedagogiskt arbete
Barnskötare till Rumskulla förskola Socialt arbete
Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog Frödinge skola Pedagogiskt arbete
Mark- och exploateringshandläggare till Gatukontoret Tekniskt arbete
Legitimerade fysioterapeuter till Rehabenheten Hälso- och sjukvård
Förskollärare till Björkkullens förskola Pedagogiskt arbete
Resurs till enskilt barn på Björkkullens förskola i Södra Vi Socialt arbete
Förskollärare till Katthults förskola Pedagogiskt arbete
Semestervikarie Lokalvårdsenheten Vimmerby kommun Sanering och renhållning
Socialsekreterare försörjningsstöd Socialt arbete
Förskollärare till Rumskulla Förskola Pedagogiskt arbete
Omsorgsassistent till Gårdsstigens gruppbostad Socialt arbete
Speciallärare med specialisering inom hörselpedagogik Pedagogiskt arbete
Konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare Kultur, Media, Design
Lärare i Grundsärskolan Pedagogiskt arbete
Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog, Vimarskolan Pedagogiskt arbete
Omsorgsassistenter till hemtjänst Vimmerby stad väster Hälso- och sjukvård
Omsorgsassistenter till hemtjänst Södra Vi Hälso- och sjukvård
Ämneslärare i engelska och sva vid Vimarskolan 7-9 Pedagogiskt arbete
Spontanansökan: Timavlönad inom socialförvaltningen Socialt arbete
Spontanansökan: Timavlönad inom Barn-och utbildningsförvaltningen Socialt arbete
Semestervikarier - Omsorgspersonal verksamhetsområde Stöd o omsorg LSS Hälso- och sjukvård
Semestervikarier - Omsorgspersonal inom verksamhetsområde Äldreomsorg Hälso- och sjukvård