Tjänst Yrkesområde
IT-samordnare till Vimarhem AB Data/IT
Verksamhetsvaktmästare 100% vid Vimmerby kommuns vård- och omsorgsboenden Installation, drift, underhåll
Skolpsykolog Hälso- och sjukvård
Förskollärare till Bullerbyns förskola Pedagogiskt arbete
Omsorgspersonal till Vimmerby D hemtjänst Hälso- och sjukvård
Mötesplatssamordnare till Utvecklingsavdelningen Administration, ekonomi, juridik
Omsorgspersonal till hemtjänsten Frödinge/Tuna Socialt arbete
Socialsekreterare till beroendegruppen Socialt arbete
Undersköterska till Vimarhaga F Hälso- och sjukvård
Omsorgsassistent till Granens hemtjänst vikariat 100% Hälso- och sjukvård
Personlig assistent Socialt arbete
God man/förvaltare Socialt arbete
Lärare i gymnasieämnen till Vimmerby Lärcenter Pedagogiskt arbete
Ämneslärare idrott, Vimarskolan åk 7-9 Pedagogiskt arbete
IT-samordnare Data/IT
Driftarbetare till Gatukontoret Naturbruk
Lärare i svenska för invandrare Pedagogiskt arbete
Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Brännebro skola Pedagogiskt arbete
Spontanansökan: Timavlönad inom socialförvaltningen Socialt arbete
Spontanansökan: Timavlönad inom Barn-och utbildningsförvaltningen Socialt arbete