Tjänst Yrkesområde
Ämneslärare i engelska och svenska som andraspråk, Vimarskolan 7-9 Pedagogiskt arbete
Danspedagog till Kulturskolan, vikariat Pedagogiskt arbete
Vi söker specialpedagog/ speciallärare Pedagogiskt arbete
Modersmålslärare i engelska Pedagogiskt arbete
Semestervikarier - Omsorgspersonal inom verksamhetsområde Äldreomsorg Hälso- och sjukvård
Semestervikarier - Omsorgspersonal verksamhetsområde Stöd o omsorg LSS Hälso- och sjukvård
Grundskollärare till Rumskulla skola Pedagogiskt arbete
Räddnings- och säkerhetschef Säkerhetsarbete
Spontanansökan: Timavlönad inom socialförvaltningen Socialt arbete
Spontanansökan: Timavlönad inom Barn-och utbildningsförvaltningen Socialt arbete