Tjänst Yrkesområde
Undersköterskor/Omsorgsassistenter till hemtjänst Vimmerby stad väster Hälso- och sjukvård
Grundskollärare åk 1-3, Vimarskolan Pedagogiskt arbete
Vikarie till Vimarskolan 7-9 Pedagogiskt arbete
Förskollärare till förskoleklass Vimarskolan Pedagogiskt arbete
Ekonom och upphandlingssamordnare till Fastighetskontoret - Vimmerby kommun Administration, ekonomi, juridik
Verkstadsmekaniker / Driftarbetare till Gatukontoret Naturbruk
Resurs i klass Vimarskolan Pedagogiskt arbete
Socialsekreterare till enheten för Barn- och familj/utredning Socialt arbete
Speciallärare Vimarskolan F-6 Pedagogiskt arbete
Gymnasielärare i matematik, fysik och teknik, Vimmerby gymnasium Pedagogiskt arbete
Grundskollärare i franska vid Astrid Lindgrens skola 7-9 Pedagogiskt arbete
INTERNANNONS - Undersköterska till Vimarhaga natt Hälso- och sjukvård
Ungdomsambassadörer till Vimmerby kommun Socialt arbete
It-tekniker till Vimmerby Energi & Miljö AB Data/IT
Spontanansökan: Timavlönad inom socialförvaltningen Socialt arbete
Spontanansökan: Timavlönad inom Barn-och utbildningsförvaltningen Socialt arbete