Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.

Det här erbjuder vi:

Samhällsbyggnadsförvaltningen utgörs av förvaltningschef samt sex avdelningar: Stab, Service, Plan & myndighet, VA & avfall samt Kultur & fritid och enheten administrativt stöd. 

Som verksamhetschef för Plan- och myndighetsavdelningen så är du tillika enhetschef för plan- och byggenheten. Avdelningen består av 2 enheter: plan- och byggenheten som ansvarar för översiktsplanering, detaljplaner, bygg samt naturvård och miljöenheten som främst ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning enligt miljöbalken samt prövning och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen med flera.

Totalt antal medarbetare på avdelningen är 11 inkl. enhetschefen för miljöenheten. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar för plan-och byggenheten, personalansvar för enhetschefen på miljöenheten samt övergripande ansvar för hela Plan- och myndighetsavdelningen.

Uppdraget innebär att du leder, utvecklar och följer upp verksamheten utifrån uppsatta mål och inriktningar för en serviceinriktad myndighetsutövning. Du leder arbetet på avdelningen i såväl långsiktiga som kortsiktiga processer utifrån ett helhetsperspektiv. Du är en beslutsfattare som kan agera självständigt men också vara en lagspelare.

Du är en inspirerande ledare som kan guida och motivera ditt team mot gemensamma mål. Vidare har du förmågan att nyfiket omvärldsbevaka och att ta initiativ för att driva verksamheten framåt. Du arbetar strategiskt och delvis även operativt inom dina ansvarsområden.

I uppdraget ingår att vara ytterst ansvarig tjänsteperson för myndighetsnämnd bygg- och miljö, för ärenden kopplade till myndighetsutövning, samt föredragande på samhällsbyggnadsnämnden för ärenden kopplade till översiktsplanering, detaljplaner samt fysisk planering.

Du ingår i ledningsgruppen för Samhällsbyggnadsförvaltningen och ansvarar tillsammans med övriga chefer för samhällsutvecklingen i Kinda. Förvaltningen har fokus på Ständiga förbättringar som en del i kvalitetsutvecklingen. Förvaltningschefen är din närmsta chef. I viss utsträckning är distansarbete möjligt när verksamheten tillåter och sker i överenskommelse med närmsta chef.

Det här förväntar vi oss av dig:

Du har akademisk utbildning inom samhällsplanering, samhällsbyggnad, fysisk planering eller annan utbildning som vi bedömer som meriterande för uppdraget.

Du har färdigheter i strukturerat målarbete med ramar, riktning och uppföljning.

Du har tidigare varit chef och har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Kunskap inom relevant lagstiftning, vana att arbeta med projektledning samt tillämpning av PBL och deltaljplaneprocessen.

Du har god förmåga att hantera såväl politiska synpunkter som medborgarens önskemål i balans med en serviceinriktad myndighetsutövning.

B-körkort är ett krav.

För att lyckas i rollen vill vi att du

Skapar helhetsperspektiv, delaktighet och tydlighet i din verksamhet. Har förmåga att involvera, entusiasmera och motivera både kollegor och medarbetare. Vi förväntar oss att du leder genom tillits- och relationsskapande styrning. Du är kommunikativ, öppen och transparent i ditt ledarskap.

Du ser värdet i att skapa en hållbar, hälsofrämjande och effektiv organisation. Leder med fokus på mål och resultat och har en god förmåga att omsätta mål i praktisk handling. Har mod och kompetens att fatta nödvändiga beslut.

Du uttrycker dig väl i svenska språket, både i tal och skrift.

Eventuellt kan rollen vara föremål för säkerhetsklassning.

Mer information och ansökan

Tillsvidareanställning

Heltid

Tillträdesdag enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag: 11 augusti 2024. Intervjuer sker fortlöpande.

Välkommen med din ansökan redan idag!

Kinda består av ca 10 000 medborgare som tillsammans bygger och utvecklar kommunen. Samverkan är en förutsättning för utveckling och vi arbetar med medborgardialog och med andra kommuner för kunskapsutbyte och tillväxt. Vi har bra kommunikationer till Linköping och därifrån ut till hela världen. Täta expressbussavgångar innebär bra pendlingsmöjligheter.

Vi vill att du gör din ansökan elektroniskt via länken. Det underlättar vår administration av ansökningarna. Tack!

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Vill du vara med?
Tillsammans utvecklar vi Kinda kommun!
#adifferentkindawork

Kontaktpersoner

Karolina Hedlund

Förvaltningschef

0494-19008

karolina.hedlund@kinda.se

Jimmy Bexell

Biträdande förvaltningschef

0494-19062

jimmy.bexell@kinda.se