Tjänst Sista ansökningsdag Referens nr Ort Yrkeskategori
Arbetsterapeut till enheten för rörelsehinder, Habiliteringscentrum 2020-01-06 2020-01-06 20190879 Västerås Arbetsterapeut
Servicetekniker Lås- och Passagesystem till Drift, Västerås 2020-01-06 2020-01-06 20190862 Västerås Övriga ingenjörer och tekniker
Drifttekniker till Regionservice Drift, Köping 2020-01-06 2020-01-06 20190863 Köping Övriga ingenjörer och tekniker
Sjuksköterskor till Västmanlands sjukhus Fagersta 2020-01-31 2020-01-31 20190805 Fagersta Sjuksköterskeyrken
Projektledare kompetensförsörjning och integration, Centrum för regional utveckling 2019-12-31 2019-12-31 20190874 Västerås Projektledare
Reumatolog till Västmanlands sjukhus Västerås 2020-01-31 2020-01-31 20190791 Västerås Läkare
Sjuksköterskor till Medicinkliniken, Köpings sjukhus 2020-01-20 2020-01-20 20190752 Köping Sjuksköterskeyrken
Projektledare kompetensförsörjning med inriktning mot validering, Centrum för regional utveckling 2019-12-15 2019-12-15 20190873 Västerås Projektledare
Psykolog till Viksäng-Irsta vårdcentral, Västerås 2020-01-11 2020-01-11 20190869 Västerås Psykolog
Fysioterapeut till Oxbacken Skultuna vårdcentral, Västerås 2020-01-06 2020-01-06 20190866 Västerås Fysioterapeut
Arbetsterapeut till Habiliteringscentrum 2020-01-06 2020-01-06 20190835 Västerås Arbetsterapeut
Medicinsk sekreterare till Hemdal vårdcentral 2019-12-17 2019-12-17 20190855 Västerås Medicinsk sekreterare
Sjuksköterska till Akut stroke- och neurologiavdelningen 2020-01-06 2020-01-06 20190864 Västerås Sjuksköterskeyrken
HR-chef 2020-01-12 2020-01-12 20190825 Västerås Personalchefer
Psykolog till BUP, Fagersta 2020-01-05 2020-01-05 20190684 Fagersta Psykolog
Undersköterska till Hallstahammar-Kolbäck vårdcentral 2019-12-22 2019-12-22 20190865 Hallstahammar Undersköterska
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB Viksäng 2020-01-15 2020-01-15 20190861 Västerås Tandläkare
Socionomutbildad kurator till BUP i Sala 2020-01-12 2020-01-12 20190842 Västerås Socialsekreterare och kuratorer
Barnmorska till Herrgärdet vårdcentral 2020-01-05 2020-01-05 20190849 Västerås Barnmorska
BVC-sköterska till Herrgärdet vårdcentral 2020-01-05 2020-01-05 20190850 Västerås Barnsjuksköterska
Arbetsledare till transport- och logistikservice 2019-12-15 2019-12-15 20190846 Västerås Transportpersonal
Sjuksköterska natt till Vuxenpsykiatrin, avdelning 96/93 Västerås 2019-12-27 2019-12-27 20190857 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska dag till Vuxenpsykiatrin, avdelning 96 2019-12-27 2019-12-27 20190858 Västerås Sjuksköterskeyrken
Chef intraprenad till Region Västmanland 2020-01-08 2020-01-08 20190676 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Specialist inom dermatologi och venereologi till Hudkliniken, Västerås 2020-01-06 2020-01-06 20190832 Västerås Läkaryrken
Strategiska inköpare till Inköp i Sörmland - Västmanland 2020-01-12 2020-01-12 20190831 Västerås Inköpare
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Herrgärdet vårdcentral, Västerås 2020-01-05 2020-01-05 20190847 Västerås Sjuksköterskeyrken
Bröstradiolog till Bröstenheten/mammografi vid Västmanlands sjukhus Västerås 2019-12-31 2019-12-31 20190519 Västerås Läkaryrken
Ortodontist till Specialisttandvården 2020-01-10 2020-01-10 20190828 Västerås Tandläkare
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Hallstahammar 2020-01-05 2020-01-05 20190845 Hallstahammar Tandläkare
Tandsköterska till Folktandvården Västmanland AB Hallstahammar 2020-01-05 2020-01-05 20190848 Hallstahammar Tandsköterska
Enhetschef till Röntgenkliniken - Bröstenheten Mammografi, Västerås 2019-12-22 2019-12-22 20190774 Västerås Enhetschef
Sjuksköterska natt till Kirurgklinikens avdelning 7 2020-03-01 2020-03-01 20190843 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Neurologmottagningen Medicinkliniken, Västerås 2019-12-17 2019-12-17 20190840 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor avd 69 Barnkliniken, Västerås 2019-12-22 2019-12-22 20190839 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till kirurgavdelning 8 2019-12-31 2019-12-31 20190750 Västerås Sjuksköterskeyrken
Administrativ assistent till Habiliteringscentrum 2019-12-15 2019-12-15 20190834 Västerås Administrativa assistenter
AT-studierektor för primärvården till Vårdvalsenheten 2019-12-15 2019-12-15 20190830 Västerås Utbildningsledare
Fysioterapeut/sjukgymnast till Rehabenheten, Köpings sjukhus 2019-12-20 2019-12-20 20190816 Köping Fysioterapeut
Psykologer till vuxenpsykiatriska mottagningarna, Köping 2019-12-19 2019-12-19 20190813 Köping Psykolog
Sjuksköterska/Operationsplanerare till Urologkliniken i Västerås 2019-12-15 2019-12-15 20190822 Västerås Sjuksköterskeyrken
Diestist till Medicinmottagningen, Västerås 2019-12-31 2019-12-31 20190824 Västerås Dietist
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Adelsö 2019-12-15 2019-12-15 20190733 Västerås Tandläkare
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Råby, Västerås 2019-12-15 2019-12-15 20190690 Västerås Tandläkare
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Herrgärdet, Västerås 2019-12-15 2019-12-15 20190669 Västerås Tandläkare
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Kungsör 2019-12-15 2019-12-15 20190768 Kungsör Tandläkare
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Bäckby Västerås 2019-12-15 2019-12-15 20190769 Västerås Tandläkare
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Arboga 2019-12-15 2019-12-15 20190770 Arboga Tandläkare
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Köping 2019-12-15 2019-12-15 20190776 Köping Tandläkare
Diabetes-, njur- och lungavdelningen söker Sjuksköterska 2019-12-20 2019-12-20 20190826 Västerås Sjuksköterskeyrken
Dietist till Primärvårdens dietister 2019-12-15 2019-12-15 20190818 Västerås Dietist
Psykolog/Kurator till Ullvi Tuna vårdcentral, Köping 2019-12-15 2019-12-15 20190820 Köping Psykolog
Vikarierande sjukhusfysiker till Radiofysikenheten 2019-12-13 2019-12-13 20190815 Västerås Ingenjörer o. tekniker, hälso- o. sjukvård
Sjuksköterskor till infektionskliniken Västmanlands sjukhus Västerås 2020-01-31 2020-01-31 20190823 Västerås Sjuksköterskeyrken
Logoped till Habiliteringscentrum i Köping 2019-12-15 2019-12-15 20190812 Köping Logoped
ST-läkare till Kvinnokliniken, Västerås 2019-12-15 2019-12-15 20190807 Västerås Läkaryrken
Undersköterskor till Diabetes-, njur- och lungavdelningen, medicinkliniken 2019-12-15 2019-12-15 20190798 Västerås Undersköterska
Sjuksköterska till Hjärtintensiven i Västerås 2019-12-23 2019-12-23 20190786 Västerås Sjuksköterskeyrken
Docent/överläkare till Medicinkliniken 2019-12-18 2019-12-18 20190777 Västerås Läkare
Kurator till Kolsva vårdcentral 2019-12-16 2019-12-16 20190782 Kolsva Socialsekreterare och kuratorer
Sjuksköterskor till Avancerad hemsjukvård, Västmanlands sjukhus Köping 2019-12-20 2019-12-20 20190762 Köping Sjuksköterskeyrken
ST-läkare till Ögonkliniken, Västerås 2019-12-15 2019-12-15 20190553 Västerås Läkaryrken
Sjuksköterska natt till Ortopedkliniken 2019-12-31 2019-12-31 20190731 Västerås Sjuksköterskeyrken
Företrädesrätt 2020-05-31 2020-05-31 20140311 . Övrigt