Tjänst Sista ansökningsdag Referens nr Ort Yrkeskategori
Sjuksköterska till Onkologiklinikens rehabenhet 2022-12-25 2022-12-25 20221153 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Farmaceut till Farmaciservice 2023-01-02 2023-01-02 20221194 Västerås Receptarie
Psykologer till Vuxenpsykiatriska mottagningen Väster 2023-01-22 2023-01-22 20220066 Västerås Psykolog
Underläkare till Öron-, Näs- och Halskliniken 2023-01-05 2023-01-05 20221182 Västerås Underläkare
Sjuksköterska till Kirurgklinikens avdelning 6 2023-01-06 2023-01-06 20221180 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Fysioterapeuter till Närvården Herrgärdet, Västerås 2022-12-21 2022-12-21 20221071 Västerås Fysioterapeut
Enhetschefer i delat ledarskap till Rehabenheten Medicin 2023-01-16 2023-01-16 20221001 Västerås Enhetschef el motsvarande
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Hallstahammar 2023-01-31 2023-01-31 20221188 Hallstahammar Tandläkare
Sjuksköterska till Öron-, Näs-, Halsmottagningen 2023-01-01 2023-01-01 20221190 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Uroterapeut, Urologmottagningen 2023-01-15 2023-01-15 20221151 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Sjuksköterskor till Kärlkirurgiska kliniken, avdelning 5 2023-01-15 2023-01-15 20220953 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Lokalvårdare till Närvården Hemdal, Västerås 2022-12-26 2022-12-26 20221183 Västerås Servicearbetare
Sjuksköterskor till avdelning 69, Barnkliniken Västerås 2022-12-21 2022-12-21 20220512 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Sjuksköterskor/röntgensjuksköterskor med intresse att utvecklas inom strålbehandling 2023-01-15 2023-01-15 20221032 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Biträdande eldriftansvarig till Drift 2023-01-15 2023-01-15 20220872 Västerås Drifttekniker
Sjuksköterskor till Barnavdelning 64/Barnakutmottagningen Västerås 2023-01-18 2023-01-18 20220729 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Sjuksköterska till avdelning 95 2022-12-18 2022-12-18 20221178 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Sjuksköterska till Psykiatrisk Utbildnings Avdelning 2022-12-18 2022-12-18 20221177 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Tandhygienist till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Råby Västerås 2022-12-31 2022-12-31 20220968 Västerås Tandhygienist
Undersköterska till Ortopedmottagningen i Västerås 2022-12-18 2022-12-18 20221125 Västerås Undersköterska
Administrativ medarbetare till Röntgenkliniken 2022-12-19 2022-12-19 20221143 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Arbetsterapeut till Ortopedklinikens rehabenhet 2023-01-01 2023-01-01 20221128 Västerås Arbetsterapeut
Arbetsterapeut till Ortopedklinikens rehabenhet, Köping 2023-01-01 2023-01-01 20221130 Köping Arbetsterapeut
Underläkare/ST-läkare till Röntgenkliniken 2022-12-12 2022-12-12 20221147 Västerås ST-läkare
Enhetschef till Närvårdsteam Västerås 2022-12-18 2022-12-18 20221121 Västerås Enhetschef el motsvarande
Biträdande enhetschef till Kirurgavdelning 6 2022-12-11 2022-12-11 20221159 Västerås Enhetschef el motsvarande
Ortopedkliniken söker Överläkare/Specialistläkare inom anestesiologi till EPOS (nya enheten för planerade operationer i Sala) 2023-01-08 2023-01-08 20221154 Västerås Specialistläkare
Medicinsk sekreterare till Onkologikliniken, Västerås 2022-12-18 2022-12-18 20221155 Västerås Medicinsk sekreterare
Erfaren sjuksköterska till Hjärtmottagningen i Västerås 2023-01-15 2023-01-15 20221142 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
BVC-Sköterska, vikariat till Närvården Norberg 2022-12-09 2022-12-09 20221158 Norberg Sjuksköterska grundutbildad
Sjuksköterska, vikarie till Närvården Oxbacken-Skultuna, Västerås 2022-12-15 2022-12-15 20221114 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Medarbetare till Farmaciservice 2023-01-18 2023-01-18 20221149 Västerås Apotekstekniker
Arbetsterapeut till Habiliteringscentrum, enheten för autism, Västerås 2023-01-08 2023-01-08 20221124 Västerås Arbetsterapeut
Biträdande Verksamhetschef till Operationskliniken i Västerås 2022-12-11 2022-12-11 20221036 Västerås Verksamhetschef el motsvarande
Barnmorska till ungdomsmottagningen i Västmanland 2022-12-18 2022-12-18 20221110 Västerås Barnmorska
Nattsjuksköterska till Urologavdelningen, Västerås 2022-12-09 2022-12-09 20221035 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Sjuksköterska till Urologavdelningen, Västerås 2022-12-09 2022-12-09 20220820 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Enhetschef Samlad service, Administrativt stöd och service 2022-12-11 2022-12-11 20221093 Västerås Enhetschef el motsvarande
Trafikledare till Kollektivtrafikförvaltningen 2022-12-11 2022-12-11 20221135 Västerås Trafikplanerare
Diabetessjuksköterska till Barnmottagningen i Västerås 2022-12-18 2022-12-18 20221090 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Ortopedkliniken söker undersköterskor till EPOS (nya enheten för planerade operationer i Sala) med placering på postoperativa avdelningen 2023-01-08 2023-01-08 20221140 Sala Undersköterska
Ortopedkliniken söker undersköterskor till EPOS (nya enheten för planerade operationer i Sala) med placering på operation 2023-01-08 2023-01-08 20221139 Sala Undersköterska
Ortopedkliniken söker överläkare/specialistläkare inom proteskirurgi till EPOS (nya enheten för planerade operationer i Sala) 2023-01-08 2023-01-08 20221122 Västerås Specialistläkare
Ortopedkliniken söker anestesisjuksköterskor till EPOS (nya enheten för planerade operationer i Sala) 2023-01-08 2023-01-08 20221137 Sala Specialistsjuksköterska
Ortopedkliniken söker operationssjuksköterskor till EPOS (nya enheten för planerade operationer i Sala) 2023-01-08 2023-01-08 20221138 Sala Specialistsjuksköterska
Ortopedkliniken söker sjuksköterskor till EPOS (nya enheten för planerade operationer i Sala) med placering på postoperativa avdelningen 2023-01-08 2023-01-08 20221136 Sala Sjuksköterska grundutbildad
Dietist till Rehabenheten Köpings sjukhus 2022-12-21 2022-12-21 20221134 Västerås Dietist
VD till Folktandvården Västmanland AB 2022-12-16 2022-12-16 20221132 Länsövergripande Direktör / VD
Undersköterska till onkologens öppenvård, Västerås 2022-12-13 2022-12-13 20221123 Västerås Undersköterska
Tandsköterska till Folktandvården Västmanland AB, Hallstahammar 2022-12-31 2022-12-31 20221126 Hallstahammar Tandsköterska
Dietist till Habiliteringscentrum Västmanland 2022-12-18 2022-12-18 20221111 Köping Dietist
Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin, mikrobiologilaboratoriet Västerås. 2022-12-11 2022-12-11 20221089 Västerås Biomedicinsk analytiker
Arbetsterapeuter till Habiliteringscentrum 2022-12-11 2022-12-11 20221088 Västerås Arbetsterapeut
Sjuksköterska, Dialysmottagningen Västerås 2022-12-18 2022-12-18 20221120 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Vuxenhabiliteringsöverläkare till Habiliteringscentrum 2022-12-11 2022-12-11 20220948 Västerås Specialistläkare
Enhetschef till Farmaciservice 2022-12-18 2022-12-18 20221092 Västerås Enhetschef el motsvarande
Allmänspecialist till Närvården Sala Väsby 2022-12-09 2022-12-09 20221113 Sala Specialistläkare
Medicinsk vårdutvecklingschef 2022-12-11 2022-12-11 20221005 Västerås IT-specialist
Medicinsk sekreterare till Vårdadministrativa enheten, Köpings sjukhus 2022-12-12 2022-12-12 20221116 Köping Medicinsk sekreterare
Distriktssköterska/Sjuksköterska, vikariat till Närvården Sala Väsby, Sala 2022-12-11 2022-12-11 20221119 Sala Sjuksköterska grundutbildad
Skötare till Rättspsykiatrin Västmanland 2022-12-18 2022-12-18 20221106 Sala Skötare
Sjuksköterska till Diabetes-, njur- och lungavdelningen, Västerås 2022-12-11 2022-12-11 20221091 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Sjuksköterska till allmänpsykiatrisk avdelning 97 2022-12-11 2022-12-11 20221103 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Sjuksköterskor till Akutmottagningen, Västerås 2022-12-11 2022-12-11 20221051 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Sjuksköterskor till MAVA/MIMA 2022-12-18 2022-12-18 20221099 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Akutläkare till Kirurgakuten, Västerås 2022-12-21 2022-12-21 20221087 Västerås Specialistläkare
2 tandsköterskor till Käkkirurgi, Specialisttandvårdskliniken Västerås 2022-12-11 2022-12-11 20220947 Västerås Tandsköterska
Distriktssköterska / Sjuksköterska till Närvården Skinnskatteberg 2022-12-12 2022-12-12 20221097 Skinnskatteberg Sjuksköterska grundutbildad
Intresseanmälan Sjuksköterska 2023-06-30 2023-06-30 20211071 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Köping 2022-12-11 2022-12-11 20220910 Köping Tandläkare
Sjuksköterska till Kirurgavdelning 8 Västmanlands sjukhus Västerås 2022-12-11 2022-12-11 20221070 Västerås Sjuksköterska grundutbildad
Företrädesrätt 2023-06-30 2023-06-30 20140311 Länsövergripande Företrädesrätt