Tjänst Sista ansökningsdag Referens nr Ort Yrkeskategori
Undersköterska till Kvinnokliniken i Västerås och Köping 2020-12-13 2020-12-13 20200752 Länsövergripande Undersköterska
Västmanlands Sjukhus Köping, Medicinkliniken, söker sjuksköterskor till HIA - Hjärtintensivavdelningen/Akutmottagningen. 2020-12-27 2020-12-27 20200742 Köping Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Sjukvårdens Larmcentral i Västmanland 2020-12-20 2020-12-20 20200739 Västerås Sjuksköterskeyrken
Arbetsledare till Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning, Region Västmanland 2020-12-27 2020-12-27 20200716 Västerås Systemerare och programmerare
Föremålsantikvarie till Västmanlands läns museum 2020-12-07 2020-12-07 20200745 Västerås Museitjänsteman
Byggnadsantikvarie till Västmanlands läns museum 2020-12-10 2020-12-10 20200746 Västerås Museitjänsteman
Patienttransportör till Samlad service 2020-12-06 2020-12-06 20200703 Västerås Övrig servicepersonal, personliga tjänster
Sjuksköterska till avdelning 91 Västerås 2020-12-10 2020-12-10 20200753 Västerås Psykiatrisjuksköterska
Tandhygienist till Käkkirurgi Specialisttandvårdskliniken 2020-11-29 2020-11-29 20200684 Västerås Tandhygienist
Sjuksköterska till till Onkologens dagvårdsavdelning Västerås 2020-12-13 2020-12-13 20200749 Västerås Sjuksköterskeyrken
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, FTV Bäckby, Västerås 2020-12-18 2020-12-18 20200747 Västerås Tandläkare
Biomedicinsk analytiker till Klinisk patologi, Region Västmanland 2020-12-20 2020-12-20 20200733 Västerås Biomedicinsk analytiker
Laboratoriepersonal, Klinisk patologi, Region Västmanland 2020-12-13 2020-12-13 20200731 Västerås Cytodiagnostiker
Verksamhetschef till Smärtrehab 2020-12-06 2020-12-06 20200691 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Biträdande enhetschef – Restaurang, café och catering 2020-11-30 2020-11-30 20200740 Västerås Försäljare, dagligvaror
Fysioterapeut till Kirurgklinikens rehabenhet 2020-12-02 2020-12-02 20200738 Västerås Fysioterapeut
Vaktmästare till Transport Sala 2020-12-01 2020-12-01 20200732 Sala Vaktmästare
Utvecklingsstrateg inriktning funktionshinderområdet och psykisk hälsa till enheten Välfärd 2020-12-08 2020-12-08 20200710 Västerås Organisationsutvecklare
Företrädesrätt 2021-05-31 2021-05-31 20140311 . Övrigt
Är du undersköterska och vill förstärka vården inom Region Västmanland! 2020-11-29 2020-11-29 20200723 Västerås Undersköterska
Utvecklingsstrateg inriktning individ- och familjeomsorgen till enheten Välfärd 2020-12-08 2020-12-08 20200709 Västerås Organisationsutvecklare
BVC-sköterska till Hemdal vårdcentral, Västerås 2020-12-09 2020-12-09 20200721 Västerås Barnsjuksköterska
Biträdande städchef – Yttre städ och storstädservice 2020-11-30 2020-11-30 20200727 Västerås Övriga servicearbetare
Kvalitetsledare Samlad service 2020-11-30 2020-11-30 20200726 Västerås Handläggare
Bemanning och kundsupport Samlad service 2020-11-30 2020-11-30 20200725 Västerås Personal/HR
Arbetsterapeut till Kirurgklinikens rehabenhet 2020-12-02 2020-12-02 20200730 Västerås Arbetsterapeut
Kliniksamordnare till Folktandvården AB, FTV Herrgärdet Västerås 2020-12-06 2020-12-06 20200729 Västerås Tandsköterska
Sjuksköterska till Palliativa kliniken 2020-12-03 2020-12-03 20200714 Västerås Sjuksköterskeyrken
Medicinkliniken söker legitimerad underläkare med sikte på ST-tjänst i internmedicin 2020-12-02 2020-12-02 20200724 Västerås Läkaryrken
Analytiker (epidemiologi) 2020-11-29 2020-11-29 20200720 Västerås Statistiker
Analytiker (hälsoekonomi) 2020-11-29 2020-11-29 20200722 Västerås Folkhälsoekonom
Specialistläkare inom lungmedicin 2020-12-20 2020-12-20 20200717 Västerås Läkaryrken
Sjuksköterska natt 100% till Psykiatrisk avdelning 95 2020-12-08 2020-12-08 20200718 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska schemalagd dag 100 % till Psykiatrisk avdelning 95 2020-12-08 2020-12-08 20200719 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska natt till Vuxenpsykiatrin, avdelning 96/93 2020-12-01 2020-12-01 20200713 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Akutmottagningen 2020-12-13 2020-12-13 20200705 Västerås Sjuksköterskeyrken
Undersköterskor till vårdavdelning 80, Onkologkliniken Västerås 2020-11-29 2020-11-29 20200683 Västerås Sjuksköterskeyrken
Ambulanssjukvårdare till Ambulanssjukvården i Västmanland 2020-12-03 2020-12-03 20200695 Länsövergripande Ambulanssjukvårdare
Sjuksköterskor till Ambulanssjukvården i Västmanland 2020-12-03 2020-12-03 20200687 Länsövergripande Sjuksköterska inom akutsjukvård
Säkerhetssamordnare till Säkerhetsenheten 2020-11-29 2020-11-29 20200699 Västerås Övrig säkerhetspersonal
Överläkare till Barn- och ungdomspsykiatrin 2020-12-13 2020-12-13 20200696 Västerås Läkaryrken
BVC-sjuksköterska till Herrgärdet vårdcentral Västerås 2020-11-29 2020-11-29 20200688 Västerås Distriktssköterska
Sjuksköterska till Regionhälsan Västmanland 2020-11-29 2020-11-29 20200666 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till vårdavdelning 80, Onkologkliniken Västerås 2020-11-29 2020-11-29 20200690 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Fagersta 2020-12-04 2020-12-04 20200692 Västerås Sjuksköterskeyrken
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Adelsö 2020-11-30 2020-11-30 20200682 Västerås Tandläkare
Sjuksköterskor till Intensivvårdsavdelningen Västmanlands sjukhus Västerås 2020-12-20 2020-12-20 20200675 Västerås Sjuksköterskeyrken
Överläkare till Vuxenpsykiatri Västmanland 2020-11-30 2020-11-30 20200642 Västerås Läkaryrken
Specialistläkare/Överläkare till Reumatologkliniken Västmanlands sjukhus Västerås 2020-12-20 2020-12-20 20200641 Västerås Läkaryrken
Sjuksköterska till Urologkliniken 2020-11-29 2020-11-29 20200664 Västerås Sjuksköterskeyrken
Socionom med steg 1-utbildning alternativt legitimerad Psykolog till BUP Öppenvårdsmottagning ,Västerås 2020-11-30 2020-11-30 20200645 Västerås Psykolog