Tjänst Sista ansökningsdag Referens nr Ort Yrkeskategori
Vi söker undersköterskor för provtagning till Köping och Fagersta 2020-10-04 2020-10-04 20200570 Köping Undersköterska
Medicinsk sekreterare till akutmottagningen Västerås 2020-10-11 2020-10-11 20200569 Västerås Medicinsk sekreterare
Biträdande enhetschef till Röntgenkliniken Köping 2020-10-08 2020-10-08 20200541 Köping Enhetschef
Psykolog till Habiliteringscentrum Västerås 2020-10-11 2020-10-11 20200564 Västerås Psykolog
Dietist till Ätstörningsenheten- och BUP öppenvård 2020-10-15 2020-10-15 20200537 Västerås Dietist
Psykolog till Habiliteringscentrum I Fagersta 2020-09-30 2020-09-30 20200571 Fagersta Psykolog
Programsamordnare till Nära vård 2020-10-11 2020-10-11 20200538 Västerås Projektledare
Processledare Virologi till Laboratoriemedicin 2020-09-30 2020-09-30 20200567 Västerås Biomedicinsk analytiker
Logoped till Rehabenheten Medicin, Västerås sjukhus. 2020-10-04 2020-10-04 20200542 Västerås Logoped
Sjuksköterska till Hjärtintensiven i Västerås 2020-10-22 2020-10-22 20200565 Västerås Sjuksköterskeyrken
Undersköterskor till Operationskliniken Västmanlands sjukhus Västerås 2020-10-18 2020-10-18 20200558 Västerås Undersköterska
Processledare immunologi/serologi till Laboratoriemedicin 2020-10-11 2020-10-11 20200551 Västerås Biomedicinsk analytiker
Sjuksköterska natt till psykiatrisk avdelning 95 2020-10-11 2020-10-11 20200536 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till HIA - Hjärtintensivavdelningen/Akutmottagningen, Köping 2020-10-11 2020-10-11 20200561 Köping Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterska till Reumatologmottagningen 2020-10-18 2020-10-18 20200560 Västerås Sjuksköterskeyrken
Medicinsk sekreterare till Urologkliniken 2020-10-18 2020-10-18 20200549 Västerås Medicinsk sekreterare
Sjuksköterska med intresse att utvecklas inom strålbehandling 2020-10-11 2020-10-11 20200518 Västerås Sjuksköterskeyrken
Bröstradiolog till Bröstenheten/mammografi vid Västmanlands sjukhus Västerås 2020-10-08 2020-10-08 20200550 Västerås Läkaryrken
Psykolog till Hörselenheten 2020-09-30 2020-09-30 20200529 Västerås Audionom
Audionom till Hörselenheten 2020-09-30 2020-09-30 20200528 Västerås Audionom
Undersköterska till Öron-, Näs- och Halsmottagningen 2020-09-30 2020-09-30 20200535 Västerås Undersköterska
Logoped till Rehabenheten i Köping 2020-10-01 2020-10-01 20200372 Västerås Logoped
Sjuksköterska till vårdavdelning 69 2020-10-15 2020-10-15 20200556 Västerås Sjuksköterskeyrken
Sektionsledare till Medicinkliniken avd 1 Köping 2020-10-04 2020-10-04 20200554 Köping Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Avancerad hemsjukvård, Västmanlands sjukhus Köping 2020-10-15 2020-10-15 20200555 Köping Sjuksköterskeyrken
Odontologisk rådgivare IT till Folktandvården Västmanland AB 2020-10-09 2020-10-09 20200553 Västerås Tandläkare
Skötare/Undersköterskor till Rättspsykiatrin 2020-10-04 2020-10-04 20200548 Sala Skötare
Sjuksköterskor till Medicinkliniken 2020-10-25 2020-10-25 20200457 Västerås Sjuksköterskeyrken
Tandsköterska till folktandvården Västmanland AB, Fagersta/Norberg 2020-10-04 2020-10-04 20200547 Fagersta Tandsköterska
Laboratoriepersonal för analys av SARS- CoV-2 till Laboratoriemedicin 2020-09-29 2020-09-29 20200545 Västerås Ingenjörer o. tekniker, hälso- o. sjukvård
IT-specialist inom Office 365 2020-09-27 2020-09-27 20200540 Västerås Systemerare och programmerare
Distriktssköterska/sjuksköterska till Hemdal vårdcentral 2020-10-11 2020-10-11 20200527 Västerås Sjuksköterskeyrken
Verksamhetschef till Resursenheten 2020-09-27 2020-09-27 20200458 Västerås Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
Arbetsterapeut till Rehabenheten Medicin 2020-10-05 2020-10-05 20200543 Västerås Arbetsterapeut
Fysioterapeuter Fagersta sjukhus 2020-10-11 2020-10-11 20200544 Fagersta Fysioterapeut
Distriktsläkare till Hemdals vårdcentral 2020-10-04 2020-10-04 20200526 Västerås Läkaryrken
AT-läkare till Region Västmanland 2020-09-30 2020-09-30 20200496 Västerås Läkare
Fysioterapeut till Rehabenheten Medicin, Västerås 2020-09-30 2020-09-30 20200522 Västerås Fysioterapeut
Kurator till vuxenpsykiatriska mottagning 1, Västerås 2020-09-30 2020-09-30 20200524 Västerås Socialsekreterare och kuratorer
Enhetschef till Ortopedoperation, Operationskliniken Västerås 2020-09-27 2020-09-27 20200438 Västerås Enhetschef
Enhetschef till Triadoperation, Operationskliniken Västerås 2020-09-27 2020-09-27 20200446 Västerås Enhetschef
Enhetschef till Kirurgoperation, Operationskliniken Västerås 2020-09-27 2020-09-27 20200447 Västerås Enhetschef
Sjuksköterska till kirurgavdelning 8 2020-10-04 2020-10-04 20200525 Västerås Sjuksköterskeyrken
Operationssjuksköterskor till Operationskliniken i Köping 2020-09-29 2020-09-29 20200502 Västerås Anestesisjuksköterska
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Hallstahammar 2020-09-30 2020-09-30 20200516 Hallstahammar Tandläkare
Logoped till Habiliteringscentrum i Köping 2020-09-28 2020-09-28 20200512 Köping Logoped
Anestesisjuksköterskor till Operationskliniken i Köping 2020-09-29 2020-09-29 20200503 Västerås Anestesisjuksköterska
Dietist till Habiliteringscentrum Västmanland 2020-09-27 2020-09-27 20200465 Västerås Dietist
Utskrivningssamordnare till Medicinkliniken 2020-09-30 2020-09-30 20200477 Västerås Arbetsterapeut
Företrädesrätt 2020-12-31 2020-12-31 20140311 . Övrigt
Sjuksköterskor till Rättspsykiatri Västmanland, Sala 2020-09-30 2020-09-30 20200402 Sala Sjuksköterskeyrken
Sjuksköterskor till Infektionskliniken Västerås 2020-09-30 2020-09-30 20200390 Västerås Sjuksköterskeyrken