Denna sida vänder sig enbart till dig som har rätt att göra anspråk på företrädesrätt till återanställning inom Region Västmanland.

En medarbetare som varit tidsbegränsat anställd på vikariat i mer än tolv månader under de senaste tre åren har företrädesrätt till återanställning om anställningen inte förlängs. 

Medarbetare som under 9 månader de senaste tre åren varit anställd på särskild visstidsanställning har, om anställningen inte förlängs, företrädesrätt till annan särskild visstidsanställning. Skulle särskild visstidsanställning upphöra efter 12 månader gäller företrädesrätten även vikariat och tillsvidareanställningar.


Vad innebär företrädesrätt?

  • Du har företrädesrätt till återanställning på samma ort och inom samma förvaltning som du senast var verksam. Företrädesrätten gäller till lediga befattningar vars kvalifikationskrav i huvudsak motsvarar kraven i din senaste anställning inom Region Västmanland
  • Företrädesrätten gäller från det att arbetsgivaren lämnat besked om att tidsbegränsad anställning ska upphöra och i nio månader från anställningens avslut.
  • För att företrädesrätt till återanställning ska aktualiseras krävs att du skriftligen gör anspråk på företrädesrätt senast en månad efter anställningens avslut. Se instruktion nedan.
  • Om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som skäligen borde ha godtagits förlorar du din företrädesrätt.


För att göra anspråk på företrädesrätt skall du:

1, Fylla i blanketten ”Besked om att tidsbegränsad anställning ska upphöra” som du fått av din chef eller fått hemskickad. Returnera den enligt anvisningarna på blanketten.
2, Registrera gärna ditt CV och personligt brev.


Att registrera personligt brev och CV

Du som gjort anspråk på företrädesrätt klickar på knappen "ansök" nedan för att registrera personligt brev och CV. Du kommer att få fylla i personuppgifter samt besvara ett antal urvalsfrågor. Samtliga uppgifter kommer att registreras i vårt rekryteringsverktyg ReachMee.

Du kan när som helst logga in och uppdatera dina uppgifter samt personligt brev och CV, klicka på länken ”Logga in eller registrera dig”. Har du redan ett registrerat användarkonto i ReachMee som du skapat för Region Västmanlands lediga jobb så använder du dessa inloggningsuppgifter när Logga in-rutan visar sig.

Frågor kring företrädesrätt

Kontakta HR-konsult som finns angiven på blanketten ”Besked om att tidsbegränsad anställning ska upphöra”.
 
Frågor kring registrering på hemsidan

Kontakta HR-administratör rekryteringsfunktionen, se kontaktuppgifter nedan.

 

Kontaktpersoner

HR-administratör HR-Service

021-174211

rekrytering@regionvastmanland.se