Härmed godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas för rekrytering i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018), GDPR.

Sodexo AB vill behandla personuppgifter om dig. Dina personuppgifter användas även för att kunna skicka ut information om lediga tjänster.

Du har alltid rätt att enkelt kunna motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Notera då att vi inte kommer att kunna hantera dig som sökande till ledig tjänst. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behöver för att kunna hantera din prenumeration är e-postadress

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för rekryteringsadministratörer på HR.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Sodexo AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Samtliga personuppgifter kommer att raderas från Sodexo AB databas förutsatt att du inte förlänger prenumerationen. 14 dagar innan prenumerationen löper ut (efter 3 månader) får du ett e-brev där du tillfrågas om du vill förlänga den.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter Sodexo AB har om dig
Du har rätt att få information om vilka uppgifter Sodexo AB har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringssystem.

Vill du veta mer så hänvisar vi till vår globala GDPR policy

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering

Namn: Olle Westerlund

Organisationsnummer: 556528-2984
Postadress: Box 3072, 169 03 SOLNA
Besöksadress: Dalvägen 22, plan 1, SOLNA
Telefon: 08-5788 4023

E – post: dataprivacy.oss.se@sodexo.com

Jag samtycker till att Sodexo AB behandlar personuppgifter om mig på det sätt som beskrivs ovan.