Vill du bli vår nya kollega? Vi söker dig som vill arbeta med oss. Vi på Västerängsskolan är ett glatt gäng som är engagerade och stolta pedagoger som nu söker likasinnade till vår skola.

Västerängsskolan ligger centralt i Bålsta. Skolan är omgiven av skog och fina friluftsområ-den med gott om plats för lek och utomhusaktiviteter och omfattar elever från förskoleklass till och med skolår 9 samt fritidsverksamhet. Hos oss finns även en kommungemensam språkklass med elever från årskurs 1-9. Sammanlagt har vi ca 500 elever på skolan.

Västerängsskolan är just nu inne i en intensiv utvecklingsfas våra fokusområden är
språkutvecklande arbetssätt, IKT, elevdelaktighet, betyg och bedömning, inkluderande för-hållningssätt, ämnesövergripande arbete och värdegrundsarbete.

Vi har ett fint och bemannat skolbibliotek, en hög IKT-standard. Elever från år 6 har iPad 1:1 och vi siktar på utbyggnad över hela skolan.

Skolan erbjuder friskvård på arbetstid.

Se även vår hemsida http://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/vasterangsskolan.html

Håbo kommun är en attraktiv tillväxtkommun i Mälardalen där naturen alltid finns runt hör-net, samtidigt som de större städerna i vår närhet enkelt kan nås med bra kommunikationer.

Vi jobbar ständigt med att vara en attraktiv arbetsgivare och värdesätter våra medarbetares bidrag till verksamheternas utveckling. Välkommen till Sveriges viktigaste jobb i Håbo kommun!

Arbetsuppgifter

Huvudsyftet med uppdraget är att utveckla det kollegiala lärandet inom verksamheten som grundar sig i bedömning för lärande mot högre måluppfyllelse, utvecklad undervisningspraktik och professionsutveckling. Uppdraget som förstelärare tar vi fram tillsammans inom området BFL. Du ska vara väl förtrogen med det och arbeta aktivt med handledning och stöttning av kollegor.

Kvalifikationer

Kriterier som ska uppfyllas för att kunna få tjänst som förstelärare i Håbo skolor. Du är:

  1. är legitimerad lärare enligt skollagen 2 kap 16 §

  2. minst fyra års vitsordat arbete med undervisning,

  3. har gedigna kunskaper i det ämne, eller det ämnesområde, som han eller hon undervisar i.

Inriktning för förstelärare i Håbo kommun

  • att bidra till god måluppfyllelse och höga resultat.

  • att arbeta på uppdrag av skolans pedagogiska ledning och där stödja verksamhetsutveckling, bl.a. utifrån skolledares besök hos pedagogerna.

  • att verka för att sprida aktuell pedagogisk forskning.

  • att sprida erfarenheter från beprövad verksamhet som bidrar till utvecklingen av lärares profession. Detta kan ske i teori och praktik, bl.a. genom ett ”öppet klassrum”.

  • att ingå i nätverk mellan skolor.

  • att använda IKT i sin undervisning – att inspirera andra och utveckla tankar och idéer inom området.

  • att kunna förändra uppdragets inriktning under olika perioder, t.ex. språk, värdegrundsarbete, IKT m.m.

Målet är att omvandla teori till praktik och sprida arbetsformer och arbetssätt som leder till att elever upplever arbetsglädje och ökad motivation att nå goda resultat.

Skolledningen ska i dialog med arbetslaget möjliggöra att förstelärare kan utföra sitt uppdrag. Delar av en lärares totala arbetstid tas i anspråk för uppdraget. Alla nya tjänster som förstelärare i Håbo kommun inrättas med tidsbegränsat förordnande. Förstelärare som haft uppdrag och som åter blir aktuella kan erhålla tillsvidaretjänst som förstelärare i Håbo kommun.

Tillträde
2017 08 14 eller enligt överenskommelse

Sysselsättningsgrad
 100 %

Lön
Månadslön med individuell lönesättning

Sista ansökningsdag
2017 06 30

Enligt lagen om registerkontroll ska den som erbjuds anställning lämna utdrag ur belastningsregistret.

Vi arbetar löpande med rekrytering och tjänsten kan komma att tas bort i förtid vid tillsättning.

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

Håbo kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Kontaktpersoner

Jessica Grym

T.f. bitr. rektor

0171-537 03

jessica.grym@edu.habo.se