Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 21 000 invånare och fortsätter att växa.
Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter.

I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till påverkan och beslut. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet.

Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvaret för verksamheterna inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, kommunens elevhälsoenhet samt gymnasie- och vuxenutbildning.

Utbildningsverksamheten i Håbo kommun står inför många spännande utmaningar som syftar till att skapa en modern skola i toppklass. Som rektor för Gröna Dalenskolan kommer du att vara både delaktig och drivande i arbetet att främja en sammanhållen, likvärdig utbildning från förskoleklass till dess att eleven lämnar skolan.

Vi söker en engagerad rektor till Gröna Dalenskolan, en F-9 skola med ca 500 elever med tillhörande grundsärskola och Galaxen, en särskild undervisningsgrupp som är kommungemensam. Skolan har också fritidsverksamhet.

Om skolan

Gröna Dalenskolan ligger centralt i Bålsta i Håbo kommun. Ett stenkast från skolan ligger fotbollsplaner, friidrottsanläggning, simhall och ishall. Gröna Dalenskolan är en skola där elever med olika bakgrund möts, en skola med ett välkomnande klimat. Det är en skola där varje elev får växa och jobba mot sin fulla potential, både kunskapsmässigt och socialt. Skolans fokusområden är:

  • Formativ bedömning
  • Trygghet
  • Internationalisering
  • Tillgängliga lärmiljöer

Arbetsbeskrivning

Som rektor innebär ditt arbete att leda, utveckla och företräda Gröna Dalenskolan. Att utifrån övergripande mål, grundskolans styrdokument och riktlinjer utveckla tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetare. Vi söker en ledare som är nytänkande och inspirerar till pedagogisk utveckling, som stödjer och stimulerar medarbetare att utveckla en modern skola. Skolan präglas av en samarbetskultur på alla nivåer. Vi söker dig som tillsammans med biträdande rektorer arbetar i ett team och är en lagspelare som gärna samarbetar med andra. Du medverkar i Håbo kommuns utvecklingsarbete av Håbo kommuns skolor och är chef för lärare och övriga medarbetare, totalt 102 personer.

Som rektor arbetar du även, tillsammans med din ledningsgrupp, för en långsiktig personalplanering med fokus på att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. En central del är därmed att aktivt arbeta för att skapa en hållbar organisation med god arbetsmiljö och hållbara uppdrag. Det ska vara attraktivt att vara medarbetare i din verksamhet och i Håbo kommun. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i dennes ledningsgrupp tillsammans med fem andra rektorer.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom förskola/skola, statlig rektorsutbildning, samt flera års erfarenhet av att som rektor ta ansvar för både personal, budget och verksamhet. Du är en chef som är kommunikativ, tydlig och relationsskapande. Du arbetar aktivt för att skapa delaktighet och arbetsglädje. Du har också förmågan att omsätta skolans styrdokument i kommunens styr- och ledningssystem, för att driva det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att utveckla verksamheten. Vidare ser vi att du har god datorvana, liksom erfarenhet av att arbete i olika system och i Officepaktet.

Det är ett krav att du har god skriftlig och muntlig förmåga i svenska språket.

I tillsättningen av den här tjänsten lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga företrädare

Lärarförbundet: Somir Patrik Sinha Ray, somirpatrik.sinharay@edu.habo.se
LR: Joakim Läbom, joakim.labom@edu.habo.se
Kommunal: Elisabeth Hörnqvist, elisabeth.hornqvist@enkoping.se
Vision: Karin Sedrakyan, karin.sedrakyan@habo.se

Håbo kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Kontaktpersoner

Ewa Johansson

Verksamhetschef Grundskola

ewa.johansson@habo.se