Virke styrker konkurransekraften til handels- og tjenestenæringen, de som gir oss alt fra mat på bordet og klær på kroppen til et trygt helsetilbud, gode opplevelser og morgendagens teknologi. Kort sagt, de som får Norge til å Virke. Med over 24.000 små og store medlemsbedrifter i mange ulike bransjer, vet vi bedre enn noen hvor skoen trykker.

Vi jobber side om side med virksomhetene for å løse både hverdagens utfordringer og de mer langsiktige problemene. Våre folk er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til markedsanalyse og politisk påvirkning. Med vår kompetanse, innsikt og verktøy får virksomhetene mer tid til det viktigste: å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet.

Virkes Juridiske tjenester er et av Norges ledende juridiske miljøer innenfor våre satsingsområder. Våre to arbeidsrettsavdelinger har til sammen 25 erfarne advokater og rådgivere med ulik bakgrunn, rekruttert fra blant annet fra advokatfirma, offentlig forvaltning, konsulentbransjen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, og privat virksomhet. Vi har spisskompetanse på arbeidsrettslige problemstillinger, både innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Avdelingene gir juridisk rådgivning og tar advokat- og prosessoppdrag for våre medlemmer. Vårt hovedfokus er arbeidsrett fra A til Å, men vi bidrar også innen generelle HR-spørsmål. I tillegg bistår avdelingene i tariff-forhandlinger, nettverk og lederutvikling.

Arbeidsrett SMB

I forbindelse med at en av våre kolleger har en midlertidig reduksjon i stilling ønsker avdelingen Arbeidsrett SMB å knytte til oss en juss student som har en sterk interesse for arbeidsrett og fortrinnsvis har avlagt valgfag arbeidsrett.

Arbeidsrett SMB har som hovedoppgave å støtte våre medlemmer i rollen som arbeidsgiver innen fagfeltet juridisk rådgivning og HR. Avdelingen betjener vår rådgivningstelefon og er også ansvarlig for all medlemskontakt på arbeidsrett@virke.no.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver vil primært være knyttet til rådgivning via telefon, men også noe e-post og knyttet til lov- og avtaleverk (individuell og kollektiv arbeidsrett).

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk kompetanse, arbeidsrett valgfag
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Systematisk og strukturert tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe under press
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Motiveres av å gi gode råd og service

Vi kan tilby: 

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et aktivt, hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø

 

Kontaktpersoner:

Magnus Kræmer

Leder Arbeidsgiverservice

902 10 860

magnus.kraemer@virke.no