Intresseanmälan om att ingå i UHR:s bedömarpool för perioden 2025–2028

Solna

Referensnummer 3.3.1.51-00493-2024

Vi söker externa bedömare med bakgrund och erfarenhet av kvalitetsbedömning. Bedömningsuppdraget gäller projektansökningar och slutrapporter för bidrag inom olika former av internationella utbyten och samarbeten inom utbildningsområdet och är skrivna på svenska, engelska eller skandinaviska. UHR arbetar på uppdrag av EU-kommissionen, Nordiska ministerrådet och regeringen.

Bedömningsuppdraget gäller främst följande program/programdelar: Atlas, det europeiska ramprogrammet Erasmus+ med flera programdelar samt Nordplus junior. Uppdraget kan därmed innefatta bedömning inom högre utbildning, gymnasial utbildning, skolutbildning, förskola, yrkesutbildning, vuxnas lärande, folkhögskola samt icke formellt och informellt lärande för vuxna.

Som extern bedömare i UHR:s bedömarpool åtar du dig att anta uppdrag vid förfrågan under hela året med viss tyngdpunkt på vårterminen utifrån din angivna kompetens. UHR:s urval av externa bedömare baseras på antalet inkomna ansökningar per program och ansökningsomgång samt kompetensbehovet för bedömningsuppdraget. Bedömningsbehovet är störst inom Erasmus+, men det är möjligt att anta uppdrag inom flera program samtidigt om flera förfrågningar ställs för samma period.

Vad innebär uppdraget?

 • Att anta uppdrag vid förfrågan, med viss tyngdpunkt på vårtermin.
 • Som del i en bedömarpool avsätta tid för bedömningsuppdrag samt utbildningstillfällen och konsolidering inom olika deadlines.
 • Kvalitetsbedömning av projektansökningar och slutrapporter utifrån fastställda kriterier och i förekommande fall konsolidera bedömningen med en medbedömare inom angiven tidsperiod.
 • Skriva bedömningskommentarer till de sökande på svenska eller engelska beroende på program och revidera dessa vid behov.
 • Inläsning av nödvändig program- och bedömningsdokumentation.

Bedömningsarbetet sker på distans, eventuellt med enstaka fysiska möten per år.

 Vi söker dig med:

 • Kapacitet och möjlighet att anta uppdrag vid förfrågan från UHR.
 • Erfarenhet av bedömningsarbete.
 • Relevant erfarenhet/kompetens inom ett eller flera av följande områden: högre utbildning, gymnasial utbildning, skolutbildning, förskola, yrkesutbildning, vuxnas lärande folkhögskola samt icke formellt och informellt lärande för vuxna.
 • Mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska, i tal och skrift
 • God datorvana och erfarenhet av att jobba i olika IT-verktyg inklusive kunskap att hantera Zoom, Teams etc.

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av att bedöma projektansökningar och slutrapporter.
 • Erfarenhet av att bedöma och granska projektbudgetar.
 • Kunskap i övriga nordiska språk (gärna danska).
 • Erfarenhet av att driva/administrera internationella projekt.
 • God förståelse för arbete inom internationella samarbeten och utvecklingsprojekt inom utbildningssektorn.
 • Kännedom om AI-genererad text.
 • God kunskap om aktuella policyfrågor inom utbildningssektorn.

Information

Som uppdragstagare förväntas du utföra kortare uppdrag, som beskrivs ovan, efter förfrågan från UHR. Vid varje erbjudande har du möjlighet att tacka ja eller nej till uppdraget. UHR kan inte lämna garanti för att den som ingår i bedömarpoolen tilldelas bedömningsuppdrag. Såsom uppdragstagare för UHR så föreligger inget anställningsförhållande.

En fast ersättning utgår per bedömd ansökan/slutrapport och kan variera mellan de olika programmen. Arvodet betalas ut efter genomfört uppdrag. Du kan inte fakturera UHR. Närvaro på digitala utbildningar ersätts med schablon, samt vid fysisk närvaro på utbildningsdagar utgår ersättning för resor och i förekommande fall logi.

Läs mer om Universitets- och högskolerådet www.uhr.se.

För mer information om uppdraget som extern bedömare vänligen kontakta: assessment@uhr.se

Välkommen med din intresseanmälan och CV märkt med diarienummer: 3.3.1.51-00493-2024 senast 2024-08-22. Inget personligt brev eller andra dokument ska skickas in. När du gör din anmälan vill vi att du besvarar ett antal urvalsfrågor.

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning samt de kvaliteter som en diversifierad bedömarpool tillför. Att ingå i nuvarande eller tidigare bedömningspool är ingen garanti för att bli fortsatt anlitad av UHR.

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 37 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har drygt 300 anställda i Stockholm och Visby.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I018/848/job?site=14&lang=SE&validator=e65186b799c05aaa1d07bc9b6a3056de&job_id=751