I N T R E S S E A N M Ä L A N

Junior Professional Officer (JPO), Crisis prevention, humanitarian relief and recovery, DRC/Kinshasa

Sidas program för Junior Professinal Officers (JPO) är ett resursbasprogram inom det multilaterala utvecklingssamarbetet. Målet för Sidas arbete med resursbasutveckling är att bredda och utveckla svensk resursbas samt att öka antal kvalificerade svenskar i prioriterade multilaterala och internationella organisationer.

Det svenska JPO programmet etablerades på 60-talet och har sedan dess skickat ut JPOs över hela världen inom många olika områden. Läs mer om hur du gör din ansökan i faktabladet här: https://www.sida.se/Svenska/engagera-dig/internationella-tjanster/jpo/

Sida samarbetar med UNDP i urvals- och rekryteringsprocessen. Tjänsten är på ett år i taget, i maximalt tre år. Läs ToR-dokumentet nedan för mer information. 

Kvalifikationskrav:

 • svenskt medborgarskap eller svenskt uppehållstillstånd med mycket goda kunskaper i svenska samt viss utbildning genomförd i Sverige
 • maximum 32 år vid ansökningstillfället
 • uttagen magisterexamen vid ansökningstillfället
 • minst 2 års relevant yrkeserfarenhet. 
 • mycket goda kunskaper i engelska
 • samt kvalifikationskrav i arbetsbeskrivningen (ToR).

Ansökningsdokument

Sökande ansvarar själv för att samtliga dokument finns uppladdade och är korrekt ifyllda på engelska i Sidas rekryteringsverktyg via ansökningsformuläret på nästa sida. Ofullständig ansökan antas ej. Följande dokument ska bifogas:

 • UNDPs Personal History Form (P11) - viktigt att använda UNDPs P11 & inte någon annan P11. Ifylld på engelska. P11:an ska vara underskriven.
 • Examensbevis
 • Cover letter på engelska
 • CV på engelska

Se till att dina dokument är max 400KB var.  P11 formuläret kan var max 1MB

Döp dina dokument enligt detta format: "Förnamn Efternamn CV", "Förnamn Efternamn CL", "Förnamn Efternamn P11" and "Förnamn Efternamn MA". 

Tips hur du fyller i UNDPs formulär:

 • För alla anställningar, ange tydligt arbetstiden i procent, dvs. heltid 100 %, deltid 50 %... etc.
 • För anställningar utanför FN, vänligen skriv in årslön.
 • För konsultuppdrag, vänligen skriv in antingen en årslön baserat på uppdragets lön eller daglig summa.
 • För FN-anställningar, vänligen fyll i typ av kontrakt (visstid, konsult, praktikant, etc.) och lönenivå, dvs. P2, P3, etc.
 • Ange tydligt om tjänster är obetalda volontär- och praktikplatser.
 • Vid överlappande anställningsperioder bör dessa följas av förklarande text.

Bra att veta om rekryteringsprocessen

 • Sida tar endast emot ansökningar via rekryteringssystemet
 • Sista ansökningsdatum är 28 februari 2019.
 • Urvalsprocessen kommer att börja efter att ansökningstiden gått ut
 • Intervjuer sker vecka 12 (18-22 mars), 2019
 • Obligatorisk utresekursen hålls 19-24  maj, 2019.
 • Tillträde tjänsten juni 2019.

Förberedelser för utresan

Sida arrangerar obligatorisk förberedelseutbildning före utresa. Centrala teman är övergripande mål och metoder för det internationella och det svenska utvecklingssamarbetet.

Mer information:

Du finner all relevant information om tjänsten i arbetsbeskrivningen (se länk ovan). För information om JPO-programmet kan du läsa mer om det här: Junior Professional Officer. Vid ytterligare frågor kontakta resursbasprogram@sida.se. 

 

Please note that the Swedish JPO Programme is only open to Swedish nationals and permanent residency holders. No applications are accepted by email.

Sida välkomnar alla sökande.