Jurist/rådgivare med inriktning EU-delegering, ref 107/22

Stockholm

Personuppgifter

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) Uppgiften är obligatorisk.

-CV-dokument Uppgiften är obligatorisk.

Tillåtna filtyper .doc .rtf .ppt .pdf .gif .jpg .jpeg .docx .png .tif

Personligt brev Uppgiften är obligatorisk.

Tillåtna filtyper .doc .rtf .ppt .pdf .gif .jpg .jpeg .docx .png .tif

Personlig bild

Tillåtna filtyper .jpg .jpeg .gif .png

Övriga dokument

Tillåtna filtyper .doc .rtf .ppt .pdf .gif .jpg .jpeg .docx .png .tif

Gradera dina språkkunskaper i svenska Uppgiften är obligatorisk.

1 (Ingen kunskap)2345 (Modersmål)
Tala
Läsa
Skriva

Gradera dina språkkunskaper i engelska Uppgiften är obligatorisk.

1 (Ingen kunskap)2345 (Modersmål)
Tala
Läsa
Skriva
Har du tillsvidareanställning vid Sida? Uppgiften är obligatorisk.
Har du en tidsbegränsad anställning vid Sida? Uppgiften är obligatorisk.
Har du Svensk jur.kand. examen (270 hp) eller motsvarande utbildning? Uppgiften är obligatorisk.
Har du minst 2 års erfarenhet av arbete med avtalsrätt? Uppgiften är obligatorisk.
Har du minst 3 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från till exempel statlig myndighet, domstol, advokatbyrå eller motsvarande? Uppgiften är obligatorisk.
Har du mycket god erfarenhet av att utveckla arbetssätt och processer? Uppgiften är obligatorisk.
Har du mycket god erfarenhet av uppdrag och arbetsuppgifter som innebär att hantera och analysera informationsflöden, se samband och mönster, avgränsa, sammanställa och förmedla information vidare? Uppgiften är obligatorisk.
Har du god erfarenhet av att facilitera möten, workshops samt olika former av nätverk och grupper, med både interna och externa deltagare? Uppgiften är obligatorisk.