Norsk Gjenvinning-konsernet (NG) har 1 800 medarbeidere i virksomhet i de skandinaviske landene og Storbritannia. Konsernet består av en portefølje av selskaper innenfor sirkulærøkonomien. Vi skaper råstoff av avfall, og tilbyr tjenester knyttet til ombruk, miljøvennlig avfallshåndtering, miljøtjenester og råvareutvinning gjennom hele næringskjeder. Konsernet er den ledende aktøren i det norske markedet, og har stor geografisk utstrekning med 40 anlegg i Norge. I tillegg har konsernet en stadig sterkere posisjon og økende bredde i tjenestetilbud og virksomhet utenfor Norge, og har til sammen 15 anlegg og kontorer utenfor landet ved utgangen av 2021.

Å jobbe i Norsk Gjenvinning-konsernet er en jobb med mening. Vi er stolte av å kunne si at vi er det grønne skiftet i praksis, som vår visjon tilsier: «Det finnes ikke søppel mer.». Hver eneste dag er vi med på å utgjøre en forskjell, enten det er å samle inn og skape råvarer av avfall fra næringslivet, eller private husholdninger.

Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Dette skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

Vi søker en fremoverlent og målrettet produksjonsleder klar for å videreutvikle vår avdeling i Kristiansand - samtidig som du selv bidrar i den daglige driften.

Du kjenner deg hjemme i industri og produksjonsmiljø og trives med høyt tempo. Du har naturlig drive og entusiasme og du evner å spre arbeidsglede og motivasjon rundt deg. Hos oss blir du med på laget hos Norges ledende miljøbedrift, vi representerer det grønne skiftet og sirkulærøkonomi i praksis. Stillingen rapporterer til regionsjef, og arbeidssted vil være vår lokasjon på Mjåvann.

Arbeidsoppgaver:

 • Være delaktig i den daglige driften på anlegget, samtidig som du går foran som en god leder og koordinerer dine ansatte
 • Sørge for optimal drift og vedlikehold på anlegget i form av ledelse, koordinering og samarbeid med de øvrige ansatte og ledelse
 • Ansvarlig for drift av anlegget iht. lover, forskrifter, interne instrukser og tillatelser
 • Utstyrsansvarlig
 • Aktiv i reparasjon og vedlikehold maskiner og utstyr
 • Ansvarlig for vareflyten ut av anlegget
 • Ansvarlig for lager
 • Ansvarlig for anleggets praktiske HMSK/Lean-arbeid samt følger de krav og frister som er satt i konsernet
 • Bidra i den månedlige økonomiske gjennomgangen
 • Jobbe for å heve kompetansenivået og et positivt arbeidsmiljø på anlegget
 • Bidra til positiv teambygging, optimal drift og kontinuerlig forbedring på anlegget
 • Lede eventuelt andre tildelte oppgaver etter instruks fra Regionsjef

Kompetanse:

 • Erfaring fra ledelse av operative driftsmiljøer
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne, både norsk og engelsk
 • Kjennskap til HMS og Lean med kontinuerlig forbedringsarbeid er en fordel 
 • Grunnleggende IT-kunnskaper
 • Maskinførerbevis, trucksertifikat T1-T4
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper, evner å skape engasjement hos medarbeiderne  
 • Evner å samarbeide på tvers av organisasjonen
 • Løsningsorientert  
 • Praktisk anlagt
 • Høy gjennomføringsevne og målorientert 
 • Kan identifisere deg med Norsk Gjenvinnings verdier – proaktivitet, lagånd, ansvarlighet og kremmerskap

 Vi tilbyr: 

 • Spennende og varierte oppgaver i en fremtidsrettet bransje
 • Et selskap som ser betydningen av grundig og kontinuerlig HMSK- og Lean arbeid
 • Et fagmiljø med mulighet for nye utfordringer og stimulans til videre egenutvikling
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser
 • Et aktivt og godt arbeidsmiljø

Søknadsfrist er 30.11.2022. Vi behandler søknader forløpende.

Kontaktpersoner

Per Kristian Slåen

Regionsjef

Mobil: 91570855

E-post: per.kristian.slaen@ngn.no