Norsk Gjenvinning-konsernet (NG) har 1 800 medarbeidere i virksomhet i de skandinaviske landene og Storbritannia. Konsernet består av en portefølje av selskaper innenfor sirkulærøkonomien. Vi skaper råstoff av avfall, og tilbyr tjenester knyttet til ombruk, miljøvennlig avfallshåndtering, miljøtjenester og råvareutvinning gjennom hele næringskjeder. Konsernet er den ledende aktøren i det norske markedet, og har stor geografisk utstrekning med 40 anlegg i Norge. I tillegg har konsernet en stadig sterkere posisjon og økende bredde i tjenestetilbud og virksomhet utenfor Norge, og har til sammen 15 anlegg og kontorer utenfor landet ved utgangen av 2021.

Nordic Demolition er en divisjon i Norsk Gjenvinning-konsernet og en ledende partner for ombruk av by og bygg. Nordic Demolition består i dag av selskapene Øst-Riv AS, R3 Entreprenør AS, Norprodukter Miljø AS, Saneringsteknikk AS, AiP Betongsaging AS og AiP Sanering AS og driver prosjektbasert virksomhet innenfor rehab, riving, miljøsanering, betongsaging/boring og miljørådgivning. Vi har ca 450 ansatte fordelt på ulike lokasjoner i Oslo, Slemmestad, Trondheim, Rudshøgda, Porsgrunn og Østfold. I 2021 passerte den totale omsetningen 1 milliard.

Øst-Riv er i vekst og søker nå etter Maskinfører.

Øst-Riv AS er et entreprenørfirma med over 150 ansatte og 30 års erfaring i bransjen. Vi har opparbeidet oss et godt renomme og et stort kunde/leverandør nettverk. Våre oppdragsgivere er alt fra store entreprenørselskap til små utbyggere.

Vi søker etter en medarbeider som kan arbeide selvstendig og har evnen til både å utvikle bedriften, seg selv og sine medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre alle typer arbeid med aktuell maskin
 • Påse at arbeid utføres i henhold til interne og eksterne kvalitetskrav, inkl. dagsrapportering
 • Utføre andre typer anleggsarbeider utover maskinkjøring
 • Ansvar for at "Daglig – Ukentlig – Månedlig" service blir utført og iht rutinen for dette
 • Ansvarlig for nødvendige reparasjoner og service
 • Utføre de oppgaver som følger av selskapets rutiner

 Erfaring/kompetanse:

 • Maskinførerbevis M2 og gjerne fagbrev
 • Du må ha førerkort klasse B (ønskelig med klasse BE men ikke et krav)
 • Minst 2 års erfaring som maskinfører og gjerne erfaring innen riving
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper: 

 • Positiv, engasjert og tar eierskap til arbeidet du utfører
 • Praktisk anlagt
 • Gode samarbeidsevner
 • Mobil med tanke på arbeidssted. (I hovedsak østlandsområdet)

Vi tilbyr:

 • Godt fagmiljø
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Du får ansvaret for egen maskin
 • Veletablert selskap med god ordrereserve
 • Varierte, utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Øst-Riv AS har kontor på Slemmestad, besøksadressen er Eternitveien 10.

Se for øvrig vår webadresse: www.ost-riv.no

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte oss. Søknader sendes via linken i annonsen.

Søknadsfrist er 31.08.2022

Kontaktpersoner

Sindre Johansen

Avdelingsleder

97509188

sindre.johansen@ost-riv.no