Norsk Gjenvinning-konsernet (NG) har 1 800 medarbeidere i virksomhet i de skandinaviske landene og Storbritannia. Konsernet består av en portefølje av selskaper innenfor sirkulærøkonomien. Vi skaper råstoff av avfall, og tilbyr tjenester knyttet til ombruk, miljøvennlig avfallshåndtering, miljøtjenester og råvareutvinning gjennom hele næringskjeder. Konsernet er den ledende aktøren i det norske markedet, og har stor geografisk utstrekning med 40 anlegg i Norge. I tillegg har konsernet en stadig sterkere posisjon og økende bredde i tjenestetilbud og virksomhet utenfor Norge, og har til sammen 15 anlegg og kontorer utenfor landet ved utgangen av 2021.

Norsk Gjenvinning m3 (NGm3) er konsernets satsning på bærekraftig håndtering av rene og forurensede masser, og industrielt avfall. Vi utvikler egne gjenvinningsløsninger/anlegg i kombinasjon med deponier, hvor vi utnytter ressursene fra våre kunders bygg- og anleggsprosjekter. Årlig håndterer NGm3 over 500 000 tonn betong, jord og andre masser.

Vi har store ambisjoner for fremtiden og trenger deg som kan lede vår utvikling av nye sirkulære løsninger for masser. Du skal kort fortalt bidra til at Norsk Gjenvinning blir markedsledende innen gjenvinning av betong, forurensede gravemasser, alunskifer og annet mineralsk avfall.

Stillingen er nyopprettet, og du vil ha store muligheter for å påvirke og forme innholdet selv. Vi ser imidlertid for oss at du vil drive prosesser for å utvikle gjenvinnings- eller renseløsninger for enkeltfraksjoner eller fraksjonsgrupper innenfor massekategorien. Løsningene skal være mest mulig bærekraftige og gjøre at vi skiller oss ut fra mengden. Vi tror at fremtidens utvikling av løsninger for masser krever tyngre kompetanse, og har tro på å kombinere teknologileverandørenes praktiske kunnskap med mer akademisk kompetanse hentet fra forskningsmiljøer i inn- eller utland. Du vil være bindeleddet mellom disse for å utvikle løsninger som tar utgangspunkt i kundens og samfunnets behov og ønsker.

Denne utviklingen vil også skje i samarbeid med resten av teamet i NGm3, som er en godt sammensveiset gjeng med et bredt kompetanse- og erfaringsspekter.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede NGm3 sin utvikling av nye sirkulære løsninger for masser. Du vil samarbeide med resten av teamet i NGm3, teknologileverandører, forskningsmiljøer og andre partnere. Det antas også hensiktsmessig å trekke på ressurser i innovasjons- og strategiavdelingene i NGs konsernstab
 • Bidra i strategiarbeid for å sikre oss større markedsandeler innenfor bærekraftig massehåndtering
 • Representere NGm3 på konferanser, i bransjenettverk og i møter med kunder

Kompetanse:

 • Relevant høyere utdannelse (fortrinnsvis naturvitenskapelig/teknisk), men relevant arbeidserfaring kan kompensere
 • Flere års relevant erfaring, gjerne fra avfalls- eller bygg- og anleggsbransjen
 • God teknologiforståelse, og gjerne erfaring med teknologiutvikling
 • Erfaring med forskning og utvikling er foretrukket

Personlige egenskaper:

 • Fremoverlent og nytenkende
 • Selvstendig og selvgående, men også en proaktiv lagspiller
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • God forretningsforståelse
 • Positiv, engasjert og tydelig
 • Systematisk, strukturert og effektiv
 • Ønske om å lykkes med å skape resultater både individuelt og i team

Vi tilbyr:

 • Hos Norsk Gjenvinning blir du med på laget hos Norges ledende miljøbedrift. Vi representerer det grønne skiftet i praksis. Med en ledende posisjon innen sirkulærøkonomien, med innovative og praktiske løsninger, bistår vi våre kunder med å øke sin konkurransekraft.
 • Du blir en del av et faglig sterkt team i Norsk Gjenvinning m3, med kompetanse innen bærekraftig massehåndtering, deponiutvikling, miljø, og salg. Du rapporterer til daglig leder.
 • Mulighet for å jobbe med utvikling sammen med teknologileverandører og forskningsmiljøer og interne ressurser innenfor innovasjon og strategi.
 • Et aktivt og godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter. 
 • Arbeidssted vil være Østlandet. Primær kontorplass på Lysaker.

Søknadsfrist snarest, men senest 15. august 2022. Vi behandler søknader fortløpende.

Dersom du har spørsmål vedr. stillingen vennligst ta kontakt med daglig leder i Norsk Gjenvinning m3, Ida Nilsson (ida.nilsson@ngn.no eller 48312099)

Kontaktpersoner

Ida Nilsson

Daglig Leder

Mobil: 48312099

E-post: ida.nilsson@ngn.no