Norsk Gjenvinning-konsernet (NG) har 1 800 medarbeidere i virksomhet i de skandinaviske landene og Storbritannia. Konsernet består av en portefølje av selskaper innenfor sirkulærøkonomien. Vi skaper råstoff av avfall, og tilbyr tjenester knyttet til ombruk, miljøvennlig avfallshåndtering, miljøtjenester og råvareutvinning gjennom hele næringskjeder. Konsernet er den ledende aktøren i det norske markedet, og har stor geografisk utstrekning med 40 anlegg i Norge. I tillegg har konsernet en stadig sterkere posisjon og økende bredde i tjenestetilbud og virksomhet utenfor Norge, og har til sammen 15 anlegg og kontorer utenfor landet ved utgangen av 2021.

Ønsker du en spennende rolle i skjæringpunktet mellom salg og fagekspertise innen hånderting av farlig avfall?

Norsk Gjenvinning AS, Oslofjord, søker etter en analytisk, dyktig person for salg og utføring av et av markedets ledende miljøkonsepter, Kjemiker på vei. Dette er en rolle som kombinerer salg og faglig kunnskap om håndtering av farlig avfall for kunder hovedsakelig i Oslofjord. Rollen rapporterer til Teamleder Farlig avfall Oslofjord, og vil være en del av et etablert team innen farlig avfall.

Arbeidsoppgaver:

 • Løsningssalg av våre tjenester og produkter
 • Kunderådgivning og opplæring
 • Kursvirksomhet
 • Klassifisering og analyser av avfall (Kjemiker på vei-konsept)
 • Mersalg og løpende oppfølging av eksisterende kunder
 • Planlegge og gjennomføre kundemøter
 • Resultatansvar for egen aktivitet
 • En del reisevirksomhet må påregnes for hele Oslofjord

Erfaring/Kompetanse:

 • Relevant kunnskap og erfaring fra salgs- og markedsarbeid
 • Relevant kunnskap og/eller erfaring som kjemiker er en fordel, men ikke avgjørende
 • God forretningsforståelse
 • God forståelse av lover, forskrifter og reguleringer knyttet til avfall/farlig avfall er en fordel
 • Miljøfaglig erfaring og/eller kunnskap om avfallshåndtering er en fordel
 • Konsept- og løsningssalg
 • Førerkort klasse B

Personlig egenskaper:

 • Trives med høyt tempo og noe reisevirksomhet
 • Motiveres av mål og budsjetter
 • Målbevisst, strukturert og analytisk
 • Relasjonsbygger som har evne til å skape tillit og samarbeid 
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Selvstendig, høy arbeidsmoral og god holdning til HMS

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte oppgaver i en fremtidsrettet bransje
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser
 • Et aktivt og godt arbeidsmiljø
 • God opplæring og muligheter for kompetanseheving

Søknadsfrist: 12.08.2022.

Kontaktpersoner

Marianne Karlsen

Teamleder Farlig avfall

Mobil: 41208262

E-post: Marianne.Karlsen@ngn.no