Norsk Gjenvinning-konsernet (NG) har 1 800 medarbeidere i virksomhet i de skandinaviske landene og Storbritannia. Konsernet består av en portefølje av selskaper innenfor sirkulærøkonomien. Vi skaper råstoff av avfall, og tilbyr tjenester knyttet til ombruk, miljøvennlig avfallshåndtering, miljøtjenester og råvareutvinning gjennom hele næringskjeder. Konsernet er den ledende aktøren i det norske markedet, og har stor geografisk utstrekning med 40 anlegg i Norge. I tillegg har konsernet en stadig sterkere posisjon og økende bredde i tjenestetilbud og virksomhet utenfor Norge, og har til sammen 15 anlegg og kontorer utenfor landet ved utgangen av 2021.

NG Metall jobber hver dag med å omdanne skrap til nye råvarer. For å kunne klare dette er vi avhengige av en sterk markeds- og innkjøpsorganisasjon som hver dag jobber for å få tak i nytt skrap, kabler, biler, samarbeide med riveentreprenører, gjenvinningsselskaper, interkommunale renovasjonsselskaper og ellers skaffe til veie alt av jern og metaller. Vi jobber inn mot de fleste bransjer og er avhengig av et aktivt markedsapparat. Vi er for tiden i sterk vekst og jakter flere regionale markedsansvarlige -og innkjøpere og KAM. I dag består teamet av 7 personer fordelt på alle våre lokasjoner i Norge.

Vi søker nå en person til å lede og utvikle dette teamet i samarbeid med COO. Du vil få store muligheter til å påvirke utviklingen og oppbyggingen av denne avdelingen. Samt bygge opp en strukturert og proaktiv avdeling som drives av gode handler, tett samarbeid og kulturbygging.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Bygge en solid salgs- og innkjøpsavdeling i NG Metall
 • Ansvarlig for oppfølging av teamets aktiviteter og resultater
 • Utvikle og forbedre konkurranseevnen og innkjøpsprosessen i NG Metall
 • Jevnlig samtaler, personalutvikling og oppfølgning med teamet
 • Sette fokus på de riktige salgs- og kundeaktivitetene
 • Sammen med COO finne nye vekst og markedsområder
 • Utvikle samarbeid både med internorganisasjon, kunder og partnere

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere utdanning, kan erstattes av relevant erfaring
 • Erfaring fra å lede salgs- og markedsavdelinger
 • Inneha kommersiell forståelse
 • Sulten på å drive utvikling og forbedring i et selskap i vekst
 • Like relasjonsbygging og utvikle samarbeid
 • Trives med å drive forhandlinger og lede mennesker
 • Motiverende, med evne til å formidle

Vi tilbyr:

 • En stilling i et av Norges mest ekspansive råvareselskap
 • Stor mulighet for å definere egen arbeidshverdag og organisasjon
 • Interessante og varierte oppgaver i en landsomfattende virksomhet med store vekstambisjoner
 • Nye muligheter i en meget fremtidsrettet bransje
 • Del av et større konsern som sammen bidrar til Norges sirkulærøkonomi
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted kan være i Oslo, Drammen, Fredrikstad eller Larvik. Jevnlig oppfølging av teamet på alle lokasjoner må forventes. Stillingen rapporterer til COO. Konsernspråket er norsk, men vi har ansatte som snakker engelsk.

For uforpliktende samtale og utfyllende informasjon, kontakt vår rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på 90 999 000, eller COO Henrik Våraker-Johansen på 412 10 735. All innsendt informasjon blir behandlet konfidensielt og etter gjeldende regler.

Kontaktpersoner

Henrik Våraker-Johansen

COO

Mobil: 412 10 735

E-post: henrik.johansen@ngn.no

Lars Hagen

Rådgiver Nye Ansatte AS

Telefon: 90 999 000

E-post: lars.hagen@nyeansatte.no