Norsk Gjenvinning-konsernet (NG) har 1 800 medarbeidere i virksomhet i de skandinaviske landene og Storbritannia. Konsernet består av en portefølje av selskaper innenfor sirkulærøkonomien. Vi skaper råstoff av avfall, og tilbyr tjenester knyttet til ombruk, miljøvennlig avfallshåndtering, miljøtjenester og råvareutvinning gjennom hele næringskjeder. Konsernet er den ledende aktøren i det norske markedet, og har stor geografisk utstrekning med 40 anlegg i Norge. I tillegg har konsernet en stadig sterkere posisjon og økende bredde i tjenestetilbud og virksomhet utenfor Norge, og har til sammen 15 anlegg og kontorer utenfor landet ved utgangen av 2021.

Vi søker positive og yrkesstolte operatører til våre vakuum- og høytrykksbiler til vår avdeling i Vestfold.

Vi søker flere positive og yrkesstolte operatører til våre vakuum- og høytrykksbiler, som vil være med på å videreutvikle vår avdeling i Vestfold. Er du klar for å bli med på laget? Da gleder vi oss til å motta din søknad.

Arbeidsoppgaver:

 • Tømming og rengjøring av tanker
 • Kontroll og tømming av oljeutskiller, fettutskiller og sandfang
 • Industriell rengjøring
 • Minirenseanlegg
 • Vedlikehold av kjøretøy og annet utstyr
 • Delta på avdelingsmøter
 • Kundekontakt
 • Øvrige oppgaver tilknyttet drift

Arbeidstid:

10 timers arbeidsdag, fri 1 dag, eller fast hverdager 7,5t per dag.

Kompetanse:

 • Sertifikat klasse C
 • Gyldig YSK
 • Gyldig sjåførkort
 • Sertifikat klasse CE (ønskelig)
 • ADR bevis (ønskelig)

Kvalifikasjoner:

 • God helse og fysikk
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Ansvarsfull
 • Trives med selvstendige dager
 • Teknisk og praktisk forståelse er en fordel

Vi kan tilby deg:

 • Gode kollegaer og et hyggelig og profesjonelt arbeidsmiljø
 • Trygt og sosialt arbeidsmiljø med godt ordnede arbeidsforhold
 • Anerkjent selskap innen miljø og bærekraft
 • Fleksibel arbeidstid
 • Eget utlevert vernemateriell, arbeidsklær og arbeidstelefon
 • Vaktordning
 • Mulighet for kompetansehevende kurs

Søknadsfrist: 30.06.2022. Vi behandler søknader fortløpende.

Kontaktpersoner

Jan Erling Ødegård

Driftsleder

Mobil:41676405

E-post: Jan.Erling.odegard@ibka.no