IBKA Norge AS er et heleid datterselskap i Norsk Gjenvinning konsernet, og er en av Skandinavias ledende selskap innen industriell rengjøring, tørr- og våtsuging, høytrykksspyling og avfallshåndtering. Selskapet har ca. 100 ansatte og omsetter i 2022 for ca. NOK 170 millioner fordelt på fire avdelinger i Oslo, Drammen, Borgeskogen og Herøya.

Vi søker positive og yrkesstolte operatører til våre vakuum- og høytrykksbiler til vår avdeling i Drammen.

Vi søker flere positive og yrkesstolte operatører til våre vakuum- og høytrykksbiler, som vil være med på å videreutvikle vår avdeling i Drammen. Er du klar for å bli med på laget? Da gleder vi oss til å motta din søknad.

Arbeidsoppgaver:

 • Tømming og rengjøring av tanker
 • Kontroll og tømming av oljeutskiller, fettutskiller og sandfang
 • Industriell rengjøring
 • Minirenseanlegg
 • Vedlikehold av kjøretøy og annet utstyr
 • Delta på avdelingsmøter
 • Kundekontakt
 • Øvrige oppgaver tilknyttet drift

Arbeidstid:

12 timers arbeidsdag, 2 dager fri, eller fast hverdager 7,5t per dag.

Kompetanse:

 • Sertifikat klasse C
 • Gyldig YSK
 • Gyldig sjåførkort
 • Sertifikat klasse CE (ønskelig)
 • ADR bevis (ønskelig)

Kvalifikasjoner:

 • God helse og fysikk
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Ansvarsfull
 • Trives med selvstendige dager
 • Teknisk og praktisk forståelse er en fordel

Vi kan tilby deg:

 • Gode kollegaer og et hyggelig og profesjonelt arbeidsmiljø
 • Trygt og sosialt arbeidsmiljø med godt ordnede arbeidsforhold
 • Anerkjent selskap innen miljø og bærekraft
 • Fleksibel arbeidstid
 • Eget utlevert vernemateriell, arbeidsklær og arbeidstelefon
 • Betalt lunsj
 • Vaktordning
 • Mulighet for kompetansehevende kurs

Søknadsfrist: 30.06.2022. Vi behandler søknader fortløpende.


Norsk Gjenvinning-konsernet (NG) har 1 800 medarbeidere i virksomhet i de skandinaviske landene og Storbritannia. Konsernet består av en portefølje av selskaper innenfor sirkulærøkonomien. Vi skaper råstoff av avfall, og tilbyr tjenester knyttet til ombruk, miljøvennlig avfallshåndtering, miljøtjenester og råvareutvinning gjennom hele næringskjeder. Konsernet er den ledende aktøren i det norske markedet, og har stor geografisk utstrekning med 40 anlegg i Norge. I tillegg har konsernet en stadig sterkere posisjon og økende bredde i tjenestetilbud og virksomhet utenfor Norge, og har til sammen 15 anlegg og kontorer utenfor landet ved utgangen av 2021.

The Norsk Gjenvinning Group (NG Group) has 1,800 employees in operations in the Scandinavian countries and the United Kingdom. The group consists of a portfolio of companies within the circular economy. We create raw material from waste, and offer services related to reuse, environmentally friendly waste management, environmental services and raw material extraction throughout entire industrial chains’. The group is the leading player in the Norwegian market, and has a large geographical reach with 40 facilities in Norway. In addition, the group has an increasingly strong position and breadth of service offerings and operations outside Norway, with a total of 15 facilities and offices outside the country by the end of 2021.

Kontaktpersoner

Renate Repstad

Avdelingsleder

918 34 588

renate.repstad@ngn.no