Tjänst Sista ansökningsdag Ref.nummer
Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk 2020-06-14 2020-06-14 2020/1413
Universitetsadjunkt i företagsekonomi 2020-06-12 2020-06-12 2020/1399
VFU-samordnare med inriktning grundskola med digital kompetens 2020-06-22 2020-06-22 2020/1352
Handläggare forskarutbildning och uppdragsutbildning 2020-06-17 2020-06-17 2020/1350
Assistent 2020-06-12 2020-06-12 2020/1160
4 PhD Students - 3 in computer science and 1 in innovation and design, with a focus on Industry 4.0 and Cyber-Physical Systems 2020-07-31 2020-07-31 2020/0748
Universitetsadjunkt i företagsekonomi 2020-06-08 2020-06-08 2020/1371
Two PhD positions in design and optimization of robust deep neural networks in safety-critical applications 2020-06-15 2020-06-15 2020/1317
Två universitetsadjunkter i matematik och fysik alt. kemi i tekniskt basår 2020-06-04 2020-06-04 2020/1188