Tjänst Sista ansökningsdag Ref.nummer
Universitetsadjunkt i statsvetenskap 2021-02-05 2021-02-05 2021/0175
Drifttekniker 2021-02-12 2021-02-12 2020/0159
Projekt assistent - projektkommunikation 2021-02-04 2021-02-04 2021/0146
Projektassistent - projektkoordinering 2021-02-03 2021-02-03 2021/0147
Klinisk universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 2021-02-09 2021-02-09 2021/0068
Klinisk universitetslektor i fysioterapi 2021-02-09 2021-02-09 2021/0067
Forskningsingenjör – Cloud computing och artificiell intelligens 2021-02-02 2021-02-02 2021/0100
Doktorand i i design och optimering av robusta neurala nätverk 2021-02-02 2021-02-02 2021/0078
Forskningsingenjör i datavetenskap 2021-02-05 2021-02-05 20201/0009
Postdoktor i biostatistik 2021-02-14 2021-02-14 2020/3093
Postdoktor i i folkhälsovetenskap med inriktning mot nutrition 2021-02-10 2021-02-10 2020/3094
Biträdande professor i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 2021-02-02 2021-02-02 2020/3150
Postdoktor i datavetenskap med inriktning mot formell modellering och prestationsutvärdering 2021-02-11 2021-02-11 2020/2891