Tjänst Sista ansökningsdag Ref.nummer
Universitetsadjunkt i statsvetenskap 2019-01-02 2019-01-02 2018/2673
Universitetslektor i statsvetenskap 2019-01-02 2019-01-02 2018/2672
Universitetsadjunkt i energiteknik 2018-12-18 2018-12-18 2018/2788
Projektledare Automation Region 2018-12-18 2018-12-18 2018/2820
Universitetsadjunkt inom vårdvetenskap med inriktning mot anestesisjukvård 2019-01-13 2019-01-13 2018/1952
Universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot anestesiologisk vård eller annan akutvårdsinriktning 2019-01-13 2019-01-13 2018/1625
Universitetsadjunkt i Datavetenskap 2018-12-16 2018-12-16 2018/2790
Researcher position in Model-based Software Testing and Applied Formal Methods 2018-12-18 2018-12-18 2018/2508
Researcher 2018-12-13 2018-12-13 2018/2633
Postdoc in Safety Assurance of Collaborating Cyber Physical Systems 2018-12-15 2018-12-15 2018/2701
Postdoc in Safety and Security Assurance in Fog/Cloud based Future Factories 2018-12-15 2018-12-15 2018/2700
Doktorand i Industriell ekonomi och organisation 2019-01-13 2019-01-13 2018/2757
Professor in Computer Science with focus on Cyber Physical Systems 2019-01-02 2019-01-02 2018/2393
Professor in Computer Science with focus on Applied Artificial Intelligence 2019-01-01 2019-01-01 2018/2394
Enhetschef för Lärande och forskarstöd vid högskolebiblioteket 2018-12-12 2018-12-12 2018/2674
Universitetslektor i svenska 2018-12-16 2018-12-16 2018/2552
Universitetslektor i svenska 2018-12-16 2018-12-16 2018/2613
Three Associate Lecturers in Innovation and Product Realisation/Innovation and Design 2018-12-15 2018-12-15 2018/2099