Tjänst Sista ansökningsdag Ref.nummer
Tentamensvakt 2020-09-30 2020-09-30 2020/1811
Kvalificerad handläggare och utredare 2020-08-31 2020-08-31 2020/1775
Universitetslektor i produktrealisering med fokus på simulationsbaserad produktutveckling 2020-08-20 2020-08-20 2019/2571
Universitetslektor i innovativ produktion 2020-08-20 2020-08-20 2019/1476
Doktorand i folkhälsovetenskap, med inriktning mot hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa 2020-08-20 2020-08-20 2020/1693
Research assistant with focus on public health in developing countries 2020-08-11 2020-08-11 2020/1592
PhD student in Work life Science 2020-08-10 2020-08-10 2020/1546
PhD student in Industrial Economics and Organisation 2020-08-10 2020-08-10 2020/1590
PhD student in Industrial Economics and Organisation 2020-08-10 2020-08-10 2020/1589
PhD in Computer Science 2020-08-15 2020-08-15 2020/1482