Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Vårterminen 2025
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-08-27
Stationeringsort: Västerås eller Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Tillträde till utbildning på forskarnivå samt grundläggande behörighetskrav regleras i Högskoleförordningen 7 kap, 34–41§. Läs mer om forskarutbildning vid MDU .Till utbildningsplatsen är en doktorandanställning på heltid knuten under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningen är knuten till avdelningen för psykologi vid HVV och mer specifikt till det av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), finansierade sexåriga programmet ”Arbetsplatsens struktur och arbetsrelaterad ohälsa: kvinnodominans, organisatoriska faktorer, åtgärder och politiska beslut i kommunal förvaltning”. Doktorandanställningen är tidsbegränsad - motsvarande heltidsstudier i fyra år - med målet att avlägga doktorsexamen inom arbetslivsvetenskap. Vid annan tjänstgöring om max 20%, till exempel akademitjänstgöring, förlängs anställningsperioden med motsvarande tid. Forskarutbildningen inom hälsa och välfärd bedrivs på engelska, vilket innebär att alla kurser, seminarier och andra moment genomförs på engelska. Lön tillämpas enligt doktorandstegen. Planerad projektstart vårterminen 2025, enligt överenskommelse.

Programmets syfte är att adressera sjukfrånvaron i den kvinnodominerade kommunala sektorn genom att utforska organisationers insatser för att åtgärda grundorsakerna till den arbetsrelaterade ohälsan. 

Annonsen är förkortat, läs annonsen i sin helhet här: MDU.se

Behörighetskrav

För grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs att man har ett av följande:

  • examen på avancerad nivå
  • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
  • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Flytande kunskaper i både svenska och engelska, eftersom datamaterialet är på svenska, möten sker både på svenska och engelska, vetenskapliga arbeten skrivs på engelska. 

Läs mer om den särskilda behörigheten till forskarutbildning i respektive ämnes allmänna studieplan, dessa finns här: https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/amnen-pa-forskarniva 

Bedömningsgrunder

En grundläggande bedömningsgrund är förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Utöver denna förmåga kommer särskild vikt att läggas vid följande.

Vi söker dig som har ett forskningsintresse inom ramen för projektet. Dokumenterade ämneskunskaper och magisterexamen med relevans för forskningsområdet är särskilt meriterande. 

Vidare är färdigheter i både kvantitativa och kvalitativa metoder är särskilt meriterande, som tex att planera och genomföra enkätstudier, experiment, intervjuer och att analysera både kvantitativ och kvalitativa data. Även erfarenhet av projektarbete ses som fördelaktigt.

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Bedömningsgrunder är även god samarbetsförmåga, förmåga att kommunicera och bygga relationer samt att självständigt driva arbete framåt, ta egna initiativ och ha ett strukturerat angreppsätt.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet (förutom dokumenterade meriter) bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Vid denna rekrytering vill vi att du skickar in din magister eller masteruppsats samt eventuella publicerade artiklar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Magnus Elfström

Avdelningschef

016-15 37 88

magnus.elfström@mdu.se

Wanja Astvik

Universitetslektor

021-10 31 80

wanja.astvik@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2503&rmlang=SE