Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, informationsdesigners, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år 
Omfattning: Heltid
Antal anställningar:1
Sista ansökningsdag:2024-05-31
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att efter avlagd doktorsexamen ge en möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och skapa förutsättningar för vidare meritering. Anställningen kan vara tidsbegränsad under maximalt 3 år.

Tjänsten avser till största del forskning inom området datadriven produktionsplanering. Forskningen kopplas till forskargruppen Produktionsutveckling och pågående forskningsinitiativ inom inriktningen Smart Produktion. Arbetet innebär både att koppla på och stärka pågående initiativ men också att själv initiera och driva satsningar inom området genom att driva eller vara delaktig i forskningsansökningar. Forskningen ska bedrivas i samverkan med MDUs samarbetspartners samt i samarbete med MDUs samverkansplattform MITC.

Viss undervisning i begränsad omfattning (max 20%) kan komma att ingå i tjänsten. 

Kvalifikationer         

Vi söker dig som har avlagt en doktorsexamen i produkt- och processutveckling, maskinteknik, industriell ekonomi, supply och operations management, produktion(system), logistik eller motsvarandesenast tre år före ansökningstidens utgång. Du har inte tidigare haft en anställning som postdoktor inom samma eller närliggande ämnesområde vid MDU som överstiger ett år.

Du har kunskap och erfarenhet av forskning kopplat till produktionsplanering samt erfarenhet av empirisk/industriellt kopplad forskning, med fördel inom industri. Goda engelskkunskaper på akademisk nivå är ett krav.

Bedömningsgrunder

Påvisad erfarenhet av samarbete, i synnerhet forskning i samproduktion med näringslivspartners, med fördel i industriella miljöer är meriterande liksom forskning och kunskap kopplat till digitalisering specifikt inom produktionsplanering och/eller kopplat till AI/maskininlärning, systemintegrering eller liknande. Vidare ser vi industriell/praktisk erfarenhet av produktionsplanering som ett plus liksom att du har ett etablerat akademiskt och industriellt nätverk. Svenskkunskaper är meriterande. 

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Du som söker har förmåga att identifiera industriellt behov och överföra forskningsresultat till industriella tillämpningar samt förmågan att kommunicera och samarbete med näringslivet. 

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har möjlighet att bifoga i ansökan i digital form skickas per post till:

Mälardalens universitet
HR-sektionen
Ref.nr: 2023/2240
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Ioanna Aslanidou

Avdelningschef

+46 (0)21-10 14 23

ioanna.aslanidou@mdu.se

Anna Granlund

Universitetslektor

016-15 34 43

anna.granlund@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2332&rmlang=SE