Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 17 000 studenter kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2023-12-15
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Arbetsuppgifter

Anställningen syftar till att stärka kompetensen och det strategiska ledarskapet inom grundläggande datavetenskap, som är en del av forskningsinriktningen Computer and Data Science (CDS), och det i MDUs strategi utpekade profilområdet Trusted Smart Systems (TSS). Ett syfte med denna rekrytering är att utöka den grundläggande forskningen om CDS och TSS med avseende på matematiskt grundade teorier för att utveckla sofistikerade algoritmer för verkliga problem. Detta inkluderar matematisk modellering av algoritmiska tillvägagångssätt, uppskattning av komplexiteten hos beräkningsproblem och förståelse av gränserna för effektiv beräkning. Forskningsinriktningen för denna professur bör ligga inom en eller flera grenar av aktuell och framtida algoritmforskning, till exempel algoritmer på grafer och datastrukturer/model-checking algoritmer, distribuerade algoritmer, nätverksalgoritmer, online algoritmer, algoritmisk spelteori, randomiserade algoritmer, probabilistisk analys av algoritmer och approximationsalgoritmer, algoritmiska grunder för maskininlärning och artificiell intelligens, samt beräkningskomplexiteten hos problem på diskreta strukturer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Forskning
  • Handledning av doktorander och juniora forskare
  • Ansvarig för utveckling av forskningsområdet algoritmteori
  • Samverkan med externa akademiska och industriell partner
  • Ledande roll i utformningen av ansökningar och genomförande av forskningsprojekt
  • Undervisning främst relaterad till algoritmer, komplexitet och datastrukturer på doktors- och mastersnivå

Ledande roll i utvecklingen av kurser relaterade till teoretisk datavetenskap. 

Behörighetskrav

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens (se universitetets riktlinjer för bedömning av docentkompetens).

Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Sökande bör ha dokumenterad skicklighet i samverkan med akademiska och industriella partner.
Sökande bör ha dokumenterad skicklighet i att leda större forsknings och samverkansinitiativ.
Sökande bör ha dokumenterad förmåga att erhålla extern finansiering på såväl internationell som nationell nivå.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens universitets anställningsordning .

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Förmåga att kommunicera på engelska såväl skriftligt som muntligt.

Förmåga att tänka strategiskt och nå strategiska mål.

Förmåga att leda andra mot gemensamma mål, liksom förmågan att samarbeta med andra i olika typer av sammanhang.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande

Vi värdesätter särskilt goda ledaregenskaper och god samarbetsförmåga samt starka akademiska och industriella nätverk samt förmåga att etablera sådana kontakter. 

Ansökan

Se mdu.se

Kontaktpersoner

Svetlana Girs

Avdelningschef

021-10 13 47

svetlana.girs@mdu.se

Cristina Seceleanu

Universitetslektor

+46 (0) 70 283 7717

cristina.seceleanu@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2120&rmlang=SE