På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Omfattning: Heltid (1-2 st)
Sista ansökningsdag: 2021-09-05
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som universitetslektor består huvudsakligen av undervisning i folkhälsovetenskap på grund- och avancerad nivå. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska. På avancerad nivå sker viss undervisning på engelska. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling såväl som handledning. Du förväntas även medverka i den fortsatta utvecklingen av utbildningen och forskningen inom folkhälsovetenskap, i samverkan med övrig forskning inom Akademin för hälsa, vård och välfärd, vid Mälardalens högskola och i det omgivande samhället. Vi behöver en medarbetare med kunskaper inom folkhälsovetenskap, epidemiologi, vetenskapliga metoder, social hållbar utveckling samt undervisnings- och forskningserfarenhet inom folkhälsovetenskap.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

För anställningen krävs att du har avlagt doktorsexamen i Folkhälsovetenskap eller motsvarande.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Under sökprocessen av tjänsten ska kunskapen för grundläggande folkhälsovetenskap prövas. Personliga egenskaper som värderas är självständighet, initiativtagande, flexibilitet, självdisciplin, strukturerad, kommunikativ och språklig analytisk förmåga samt god samarbetsförmåga. Svenska språket utgör en viktig del i vår utbildning varför det är av stor vikt att du talar och skriver bra svenska. Dessutom bör du kunna undervisa, handleda och examinera även på engelska.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Meriterande för anställningen är:

  • Dokumenterade ämneskunskaper inom folkhälsovetetenskap
  • Digital kompetens inom utbildning
  • Dokumenterad forskningserfarenhet och erhållna externa anslag och publicerat artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter efter disputation med fokus på folkhälsovetenskap, livsstil och/eller social hållbar utveckling
  • Handledningserfarenhet av doktorander
  • Internationella erfarenheter som gästforskare
  • Tidigare erfarenheter inom praktiskt folkhälsoarbete och hälsosystem

Meriterande är även specifika ämneskunskaper inom hållbar utveckling, hälsoekonomi, epidemiologi, statistik och/eller kvalitativ metod, erfarenheter att arbeta i SPSS eller motsvarande.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola
HR-sektionen
Ref.nr: 2021/1641
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Charlotta Hellström

Avdelningschef

021-10 13 94

charlotta.hellstrom@mdh.se

Michaël Le Duc

Facklig representant (SACO)

021-10 14 02

Susanne Meijer

Facklig representant (OFR)

021-10 14 89

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE?rmpage=job&rmjob=1248&rmlang=SE