På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-08-08
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Arbetsuppgifter

Externredovisning och revision är en av grundbultarna i det ekonomiska systemet och ett viktigt sätt på vilket organisationer kommunicerar med omvärlden. Revision av företagets externa rapportering är den institution som borgar för att investerare, staten och andra intressenter kan lita på rapporteringen. Inom externredovisnings- och revisionsområdena händer det mycket för tillfället, inte minst kopplat till internationalisering, hållbarhet och digitalisering.

Vi söker en doktorand som vill fördjupa sig inom och ta fram ny kunskap om finansiell rapportering, hållbarhetsredovisning och revison av dem inom privat och offentlig verksamhet.

 Du kommer själv att arbeta fram frågeställning och studiedesign, genomföra datainsamling och analys, samt presentera resultat vid konferenser och i akademiska texter. Till ditt stöd finns ett team av erfarna handledare som guidar dig genom processen.

Forskarutbildningens innehåll styrs av en studieplan, och omfattar såväl doktorandkurser som självständigt avhandlingsarbete.

Tjänsten innebär att du har lön under hela forskarutbildningen. Hos oss brukar doktorandtjänsten fördelas 80% forskarutbildning och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring och således vara mellan fyra till fem år beroende på om doktoranden undervisar i tillägg till forskarutbildningen.

På MDH möter du en internationell forskningsmiljö av kreativa och relativt unga doktorander, lärare och forskare. Möjligheten till utlandsvistelser (vid andra universitet eller för datainsamling) under doktorandutbildningen är goda. Du kan läsa mer om vår forskningsmiljö här: https://www.mdh.se/forskning/ieo

Efter avslutad forskarutbildning blir du expert inom ett område och har tillägnat dig avancerade analysfärdigheter och kan söka en yrkesbana inom akademin (lärare och forskare vid ett universitet eller högskola) eller jobba med avancerade analys- och utredningsuppgifter inom myndigheter och näringsliv. Om du söker en internationell yrkesbana värderas ofta en doktorsexamen väldigt högt.

Kvalifikationer

Bara den som ska antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. I övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 5 kap (SFS 1993:100).

Vi önskar att du har:

  • en magister- eller masterexamen i företagsekonomi eller annat relevant ämnesområde
  • en god analytisk förmåga och tycker om att kommunicera komplexa resonemang i tal och skrift i olika akademiska sammanhang

Därutöver ser vi gärna att du är kreativ och tar initiativ i att utveckla och underhåller relationer och nätverk med företag och myndigheter.

Då tjänsten innebär undervisning på svenska samt samarbeten och deltagande i olika konferenser i Sverige och utomlands är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

 Meriterande är kunskap, erfarenhet och intresse för (utan inbördes ordning):

  • Examen med inriktning mot redovisning, ekonomistyrning eller revision eller motsvarande
  • IT/systemvetenskap/digitalisering
  • Hållbarhetsfrågor

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Tobias Johansson

Professor i redovisning och styrning

021-10 14 29

Anna Johansson

Avdelningschef

021-10 73 37

Michaël Le Duc

Facklig representant (SACO)

021-10 14 02

Susanne Meijer

Facklig representant (OFR)

021-10 14 89

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1200&rmlang=SE