Tjänst Avdelning Sista ansökningsdag
Undersköterska Hemtjänst S Morlanda Sektor Omsorg 2020-04-09 2020-04-09
Miljöinspektör Sektor Miljö och bygg 2020-04-16 2020-04-16
Undersköterska, vikariat, Strandgårdens äldreboende Sektor Omsorg 2020-04-06 2020-04-06
Undersköterska, Svanesund hemtjänst Sektor Omsorg 2020-04-05 2020-04-05
Undersköterska tillsvidare, Röra hemtjänst Sektor Omsorg 2020-04-09 2020-04-09
Undersköterska/Vårdbiträde Vikariat Hemtjänst natt. Sektor Omsorg 2020-04-05 2020-04-05
Undersköterska, Ängsviken Sektor Omsorg 2020-04-12 2020-04-12
Speciallärare/Lärare till Grundsärskolan ämnesområden (träningsskola) Henån skola Sektor Lärande 2020-04-03 2020-04-03
Speciallärare/Lärare ma/no inriktning till Grundsärskolan Henån skola Sektor Lärande 2020-04-03 2020-04-03
Lärarassistent till Grundsärskolan, Henån skola, 2 st Sektor Lärande 2020-04-03 2020-04-03
Undersköterska Hemtjänst, Vikariat Sektor Omsorg 2020-03-30 2020-03-30
Socialsekreterare till Vuxenenheten Sektor Omsorg 2020-03-31 2020-03-31
Undersköterska, Tvet hemjtänstskriver 1-2 st Sektor Omsorg 2020-03-30 2020-03-30
Lärare idrott 50% / fritidspedagog 50% Henåns skola Sektor Lärande 2020-03-29 2020-03-29
Avgiftshandläggare, vikariat Sektor Omsorg 2020-03-31 2020-03-31
Fritidspedagog/Fritidslärare 100% tillsvidare, Ängås skola F-3 Sektor Lärande 2020-04-15 2020-04-15
Biståndshandläggare Socialpsykiatri/LSS Sektor Omsorg 2020-03-29 2020-03-29
Semestervikarie Biståndshandläggare SoL Äldre Sektor Omsorg 2020-03-29 2020-03-29
Byggnadssnickare Sektor Samhällsutveckling 2020-03-31 2020-03-31
Sommarvikarier/timvikarier/Undersköterskor/Stödassistenter m.fl. Sektor Omsorg 2020-04-30 2020-04-30
Undersköterska till hemsjukvården - sommarvikarier Sektor Omsorg 2020-05-03 2020-05-03
Distriktssköterska/Leg. Sjuksköterska till hemsjukvården - sommarvikarier Sektor Omsorg 2020-05-03 2020-05-03