Policy för hantering av personuppgifter i samband med rekrytering

Detta är Swecos policy för hantering av personuppgifter i samband med rekrytering och i denna policy kan du läsa om vad som gäller för den behandling av personuppgifter som Sweco Sverige AB (”Sweco”, ”vi”, ”oss”) utför på uppgifter i samband med rekrytering.

Sweco är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter.

När du skickar in en ansökan till en ledig tjänst inom Sweco behandlar vi dina uppgifter i syfte att utvärdera ansökan och rekrytera personal till vår verksamhet. Det omfattar också i vissa fall referens- och bakgrundskontroller inom ramen för vår rekryteringsprocess.

De uppgifter som du lämnar i samband med din ansökan registreras i Swecos rekryteringssystem, ReachMee, och din ansökan kommer att hanteras via en kandidatprofil som samlar den information du lämnat i samband med din jobbansökan.

Om vi erbjuder en anställning och du accepterar erbjudandet kommer en del av dina uppgifter som vi samlat in under rekryteringsprocessen att bli en del av anställningsavtalet. Vi kan också, när det är motiverat för tjänsten, begära in utdrag ur belastningsregistret.

Personuppgifter som behandlas inom rekryteringsprocessen

Laglig grund för behandlingen

  • Identitetsuppgifter, t.ex namn
  • Kontaktuppgifter, t.ex e-postadress, telefonnummer, adress
  • Information om vilken position och anställning du sökt
  • Kön, medborgarskap och nationalitet
  • Betyg, intyg, tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning, CV, personligt brev eller annan information som du frivilligt tillhandahåller oss i din ansökan
  • Uppgifter om utdrag ur belastningsregister
  • Referenser som rekryten lämnat

Behandlingen grundar sig på Swecos berättigade intresse och på ditt samtycke

Lagringsperiod: Ansökan sparas under helarekryteringsprocessen. Om du inte erbjuds ett jobb hos Sweco kan vi spara den information som vi samlat in i rekryteringsprocessen i upp till 24 månader efter att rekryteringsprocessen avslutas för det fall att vi behöver kunna motivera vårt val av kandidat inom ramen för en tvist. Uppgifter som inte längre är nödvändiga gallras. Utdrag ur belastningsregister sparas inte efter att det uppvisats.

För det fall att Sweco önskar spara din ansökan för andra eller framtida tjänster kommer detta endast att ske efter ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter se nedan under Kontakta oss.

Tillgång till uppgifterna

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom Sweco-organisationen.

Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen.

Dina individuella rättigheter

Sweco följer aktuella dataskyddslagar, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter från obehörig åtkomst, oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring.

Personuppgifter som samlas in av Sweco kan lagras och behandlas i den region där du bor, i Sverige eller i andra länder där Sweco, dess samarbetspartner, dotterbolag eller leverantörer är verksamma. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in behandlas enligt informationen i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Kontakta oss

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering.

Mailadress: rekrytering@sweco.se

Namn: Sweco Sverige AB

Organisationsnummer: 556767-9849

Postadress: Box 34044, 100 26 Stockholm

Besöksadress: Gjörwellsgatan 22

Telefon: 08-6956000

Du hittar mer information om hur Sweco hanterar personuppgifter här: https://www.sweco.se/om-oss/gdpr/

Ändringshistorik

Vi kommer att uppdatera denna policy när det behövs för att återspegla ändringar i vår hantering av dina personuppgifter eller om vi bedömer att vi kan förtydliga och förbättra informationen.

Denna policy uppdaterades den: 2024-01-01