Ønsker du å faktisk gjøre en forskjell? Gjøre ting på en ny måte? Sikre morgendagens samfunn?

I Sweco jobber du sammen med svært dyktige kollegaer, hvor dere sammen, gjennom spennende og utfordrende prosjekter vil utgjøre en forskjell i lang tid fremover. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne har behov for som rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus - men løst på en bærekraftig og innovativ måte. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med våre oppdragsgivere og klienter. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig, kompetent og engasjert, opptatt av at kunden skal lykkes, og liker å utfordre seg selv og andre med nytenkende idéer. 

Hos oss gjør du en forskjell. I Sweco blir du et verdifullt tilskudd til et bredt, flerfaglig VVS-miljø som jobber tett sammen. Her vil du få ansvarsfulle oppgaver i spennende og varierte prosjekter og mulighet til å påvirke og utvikle kreative, nytenkende og bærekraftige løsninger. Vi er sterkt engasjert i fag og fremtidens samfunn, men vel så opptatt av at du skal trives, og glede deg til å dra på jobb. 

Hos oss vil du utvikle deg. Sweco utfører et bredt spekter prosjekter for offentlige og private kunder. Du blir en viktig bidragsyter som prosjektleder, fagansvarlig eller VVS-faglig ressurs i våre oppdrag. Med engasjement, kompetanse og faglig trygghet vil du hjelpe til med å finne best mulige løsninger for våre oppdragsgivere. Du er opptatt av å nå dine egne mål og har også et lidenskapelig engasjement for at dine kunder og samarbeidspartnere når sine mål. Du tar ansvar og initiativ, deler kunnskap og er en god støttespiller for dine kolleger - og du er alltid på jakt etter nye perspektiver og faglig utvikling. 

Du kan bli engasjert i små, enkle oppdrag der vi hjelper våre kunder med å velge riktig energistrategi i tidlig fase, eller sikrer miljømessig førsteklasses prosjektgjennomføring. Du vil også bli involvert i større prosjekter, der vi utvikler komplekse, moderne tekniske systemer, gjennomfører utfordrende rehabiliteringer eller prosjekterer større nybygg. VVS-avdelingen i Stavanger samarbeider med utbyggere, entreprenører, eiendomsforvaltere og offentlige instanser, og målet vårt er å være kundens foretrukne valg. 

Dine viktigste arbeidsoppgaver omfatter

  • Rådgivning, prosjektering, prosjekteringsledelse, utredning og produksjon innen energi, VVS eller miljø.
  • Du har ansvar for tett oppfølging av egne klienter.
  • Du løser sammensatte oppgaver innenfor eget fagområde i prosjekter, og bidrar med nytenkende, bærekraftige og forretningsmessige gode løsninger. 
  • Du bidrar til å dele kunnskap med dine dyktige kolleger, og kan ved behov fungere som mentor for yngre medarbeidere. 

Dette kan du

  • Du er sivilingeniør eller ingeniør innen VVS-faget.
  • Du har minimum fem års relevant erfaring.
  • Du har god kompetanse i bruk av relevante IT verktøy.

Søknader vurderes fortløpende. Du trenger ikke legge ved søknadsbrev da vi kun vektlegger din CV i denne innledende runden.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Sweco former fremtidens byer og samfunn

Vi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden.

Kontaktpersoner:

Olav Ekkje

Gruppeleder

+47 917 00 036

olav.ekkje@sweco.no