Vil du være med å utvikle ingeniørgeologifaget i Trondheim?

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber vi på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren en person som alltid er tilgjengelig, kompetent og engasjert i kundenes prosjekter.

Ved vårt kontor i Trondheim har vi gjennom mange år bygget opp et sterkt ingeniørgeologisk fagmiljø. God medarbeiderutvikling, faglig støtte i prosjekter og varierte og interessante oppgaver innen mange forretningsområder, har skapt et sterkt og erfarent fagmiljø. Veksten de senere årene er bygget på rekruttering av NTNU-studenter som har sommerjobb og som deretter utfører prosjekt- og masteroppgaver tilknyttet våre prosjekter, og blir ansatt etter endt utdanning. På denne måten kan vi tilby yngre medarbeidere trygghet og tilstrekkelig oppfølging, samtidig som vi får tilført ny kompetanse innen eksempelvis digitale verktøy. Dette har gitt oss et fagmiljø med bred kompetanse og erfaring.

Likevel, vi trenger flere medarbeidere til våre mange prosjekter, og derfor søker vi etter medarbeidere med lang og kort erfaring.

Hos oss gjør du en forskjell. Vi ser etter deg som er initiativrik og ser nye muligheter i markedet og i nye verktøy. Som ingeniørgeolog får du ansvar i små og store tverrfaglige infrastruktur-, energi- og byggeprosjekter. Din kunnskap vil styrke fagmiljøet og påvirke vår satsing på geofag. Du jobber gjerne både på kontor og med feltkartlegging og oppfølging av anlegg, og du er opptatt av å bidra til bærekraftige løsninger.

Hos oss vil du utvikle deg. I Sweco møter du en variert, fleksibel og sosial arbeidshverdag. Vi tror på inkludering, utvikling og det å være i forkant på våre prosjekter. Det er viktig for oss at du blir hørt, at du får mulighet til å utvikle deg, og at du deler og søker kunnskap. I Sweco spiller vi hverandre gode. Vi søker deg som tar ansvar og setter i gang ting. Du deler kunnskap og er en god støttespiller for mindre erfarne kolleger. Det er viktig for deg å utvikle deg faglig og du ønsker å nå forretningsmessige mål. Du analyserer og vurderer informasjon grundig. 

Gjennom helhetlig tankegang søker vi å utvikle gruppen i en felles retning. Her vil du kunne påvirke. Om du ikke har praktisk erfaring, vil vi gi deg det. Vi har tro på at erfaring fra arbeid på anlegg er nødvendig for å ha en tilstrekkelig forståelse for å fungere som rådgiver. Dette har vært en del av vår strategi for utvikling av yngre medarbeidere i en årrekke. I tillegg har Sweco også tydelige karriereveier som følges opp under medarbeidersamtaler.

I Trondheim møter du et fagmiljø med 11 ansatte. For tiden er vi blant annet engasjert i
- store infrastrukturprosjekter som Bybanen byggetrinn 4, fellesprosjektet E16/Vossebanen, E6 Kvithammar – Åsen
- vannkraftprosjekter som Løkjelsvatn kraftverk, Østerbø kraftverk, damrehabilitering ved Trollheim kraftverk, Devoll Hydroelectric Power Project (Albania)
- prosjekter knyttet til skredfarevurderinger, flomreguleringer tilsyn.

Gruppen tilhører Infra-avdelingen som ellers omfatter fagene geoteknikk, VA og Infrastruktur. I Trondheim finner du forøvrig avdelingene bygg og energi. Tilsammen er vi ca. 170 medarbeidere i nye, flotte lokaler på Sluppen.

Dine arbeidsoppgaver:

  • Du blir fagansvarlig/medarbeider for ingeniørgeologi i store, flerfaglige oppdrag.
  • Du utfører ingeniørgeologisk prosjektering innenfor anleggsdrift, sikring av tunneler/bergrom og ras/skredsikring.
  • Du utarbeider anbudsdokumenter og kostnadsoverslag.
  • Du gjennomfører befaringer og oppfølging på bygge- og anleggsplasser.
  • Du bygger videre på gruppens sterke kompetanse og videreutvikler ingeniørgeologi som tjenesteområde i Sweco.
  • Du bistår i tilbuds- og markedsarbeid, jobber med synlighet i markedet og profilerer Sweco overfor kunder og på bransje-arenaer.

Dette kan du:

  • Du er sivilingeniør med spesialisering innen ingeniørgeologi og/eller bergmekanikk, gjerne med erfaring fra store infrastruktur- og energiprosjekt. Erfaring fra utenlandsoppdrag er en fordel. 
  • Du har erfaring innen ingeniørgeologisk og bergteknisk prosjektering, rådgivning eller oppfølging, helst fra rådgiver, entreprenør eller byggherre.
  • Du har god kompetanse på bruk av relevante dataverktøy. Spesiell interesse for nye verktøy er en fordel.
  • Du har erfaring fra å jobbe i Norge og behersker norsk som arbeidsspråk

Søknader behandles fortløpende. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Sweco former fremtidens byer og samfunn

Vi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden.

Kontaktpersoner:

Torbjørn Yri

Gruppeleder geoteknikk

+47 916 48 909

torbjorn.yri@sweco.no