Er du en engasjert VA-rådgiver?

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og utfordrende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig, kompetent og engasjert i kundenes prosjekter.

Hos oss gjør du en forskjell. Sweco har et av Norges sterkeste VA-tekniske miljøer. På Fantoft i Bergen vil du finne deg lett til rette blant faglig sterke, sosiale og hyggelige kolleger som jobber tett sammen på tvers av fag. Vi har sterk vekst og en solid markedsposisjon, og du blir en verdifull tilvekst i organisasjonen og i prosjekter.

Hos oss vil du utvikle deg. Som senior VA-rådgiver vil du få ansvarsfulle oppgaver i spennende og varierte oppdrag. Du får arbeide med å prosjektere og utarbeide detalj- og overordnede planer innen behandling av vann og avløpsvann, ledningsnett, pumpestasjoner og høydebasseng, anlegg for lokal overvannshåndtering, analyser og modellering av VA-nett. Du vil kunne delta i alle faser av prosjektene, fra analyser, forprosjekt, anbud og kontrahering, til oppfølging under bygging, teknisk kontroll og byggeledelse. Med engasjement, spisskompetanse og faglig trygghet vil du som senior rådgiver være en god støtte for teamet og hjelpe våre kunder frem til best mulige løsninger. Vi søker deg som tar ansvar og initiativ, deler kunnskap og er en god støttespiller for mindre erfarne kolleger. Du er opptatt av å utvikle deg faglig og å nå forretningsmessige mål. Du analyserer og vurderer informasjon grundig.

Dine viktigste arbeidsoppgaver

  • Rådgivning, prosjektering, prosjekteringsledelse, utredning og produksjon innen VA faget.
  • Du har ansvar for egne kunder, alene eller sammen med andre i Sweco.
  • Du har kundekontakt og bidrar aktivt til nysalg og mersalg av dine og andres tjenester.
  • Du bidrar til at prosjektene gjennomføres etter de rutiner og veiledere som ligger i Swecos økonomisystem og kvalitetsstyringssystem.
  • Dele av din kunnskap på tvers av fagfelt og til mindre erfarne kolleger. 

Dette kan du

  • Du er sivilingeniør eller ingeniør innen VA.
  • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring som VA-rådgiver.
  • Du har god kompetanse i bruk av relevante IT-verktøy.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. 

Søknader vurderes fortløpende. Du trenger ikke legge ved søknadsbrev da vi kun vektlegger din CV i denne innledende runden.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Sweco former fremtidens byer og samfunn 

Vi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden.

Kontaktpersoner:

Erling Matthiessen

Gruppeleder

932 22 905

erling.matthiessen@sweco.no