Vi søker en leder med klare tanker om fremtidens byer.

Moderne byer blir stadig mer sosiale, bærekraftige, grønne og digitale. Dette skaper nye muligheter og utfordringer. Det er ikke lenger nok å holde tritt med utviklingen. I Sweco ønsker vi å ligge i forkant.

Hos oss gjør du en forskjell. Som leder for vårt byutviklingsmiljø, møter du 50 engasjerte kolleger som arbeider for å skape gode byer for menneskene som bor i dem. Vi utfører oppdrag i lokale, regionale og nasjonale prosjekter. Avdelingens fagområder er:

 • Samfunnsøkonomi
 • Trafikkanalyser/-beregninger og mobilitet
 • Arkitektur, landskap- og arealplanlegging innen eiendom/byutvikling og samferdsel.

Du er klimabevisst og kreativ. Kjernen i Swecos virksomhet er å utvikle banebrytende bærekrafts- og klimaløsninger. Din rolle blir viktig i utviklingen av en felles kultur som skal ruste avdelingen til å møte fremtidens utfordringer med innovative og forretningsmessig gode løsninger. Du jobber målrettet for å befeste vår posisjon som en viktig og synlig samfunnsaktør. I denne sammenhengen vil dine bidrag til region Oslo og Sweco Norges overordnede strategi ha stor verdi.

Hos oss vil du utvikle deg. Som type er du kanskje det noen kaller en naturlig leder. Du gir og skaper oppmerksomhet, engasjerer og gjennomfører det du har satt deg fore. I tillegg er du genuint opptatt av mennesker og gir medarbeiderne en klar opplevelse av retning. Du har egne, gode ideer og er alltid lydhør for andres innspill. Når du er overbevist om at en endring må til, klarer du å kommunisere budskapet så presist og godt at du får gjennomslag.

Dine viktigste arbeidsoppgaver

 • Du har forretningsmessig ansvar for avdelingen og resultat- og personalansvar for gruppeledere.
 • Du er prosjekteier og har overordnet ansvar for avdelingens leveranser.
 • Du utvikler enheten i samsvar med markedet og resten av Sweco.
 • Du har spesielt ansvar for å jobbe med forretningsutvikling og kundekontakt.
 • Du bidrar til å utvikle Region Oslo gjennom deltagelse i lederteamet.

Dette kan du

 • Du har relevant utdanning, fortrinnsvis mastergrad. Relevant erfaring kan kompensere for manglende teknisk utdanning.
 • Du har ledererfaring og kan vise til gode resultater.
 • Du har prosjektledererfaring.
 • Du har grunnleggende forretningsforståelse og nettverk innenfor bransjen.

Sweco former fremtidens samfunn

Vi er Europas ledende rådgivende ingeniør- og arkitekturselskap med over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa. Hvert år gjennomfører vi prosjekter i 70 land over hele verden.

Kontaktpersoner:

Mette Eng Pedersen

Regionleder

+47 959 92 106

metteeng.pedersen@sweco.no